Avstängt. 600 bostäder ska byggas i Bandhagen. Det inledande vägarbetet är nästan ett halvår försenat. Foto: Pia Bispo

Vägarbete försenat i Bandhagen – igen

Byggkrångel och en tvist med en entreprenör. Det har gjort att ett stort vägarbete i Bandhagen är försenat igen. Därmed dröjer det tills månadsskiftet innan busstrafiken väntas komma i gång.

  • Publicerad 14:07, 12 nov 2021

Ingen var glad när vi var tvungna att förlänga

Det blev stora protester när vägarbetet på Trollesundsvägen och Grycksbovägen inleddes i våras, som ett led i de 600 bostäder som ska byggas i området. Trafiken stängdes av och den ersättningshållplats som SL tänkt att använda på Örbyleden förbjöds i sista sekund då de ansvariga insåg att den låg för farligt till, för nära bilvägen.

Följden blev att buss 173 inte kan stanna i Bandhagen under vägarbetet. Detta påverkar en hel del resenärer, däribland barn som behöver ta sig till exempelvis skolor i Hökarängen och som nu får en längre och krångligare resväg.

Först var tanken att busstrafiken skulle återgå i normal trafik igen i slutet av juni. Men vägarbetet blev försenat tills sista oktober. Nu är det försenat igen, denna gång med en månad.

Krångel vid schaktning

Staden räknar med att bussar och bilar kan köra på Trollesundsvägen och Grycksbovägen igen från 1 december. Hanna Carls, stadens byggprojektledare, säger att man räknar med att det inte blir några ytterligare förseningar.

– Vi jobbar så klart för att det inte ska bli det. Ingen var glad när vi var tvungna att förlänga, säger hon.

380 lägenheter. Det ska stå färdigt vid Bandhagshallen. Foto: Sandellsandberg och Civilisation arkitekter.

150 hyresrätter. Det ska byggas vid Grycksbovägen/Örbyleden. Foto: Tyréns.

57 hyresrätter. Det ska byggas vid korsningen Grycksbovägen/Trollesundsvägen. Foto: Tyréns

600 nya bostäder i Bandhagen

Närmare 600 nya bostäder ska byggas i Bandhagen, med start i slutet av detta året. Det rör sig om 380 lägenheter vid Bandhagshallen, 150 hyresrätter längs med Örbyleden/Grycksbovägen och 57 hyresrätter där Trollesundsvägen möter Grycksbovägen.

När lägenheterna planerades kom nästan 80 yttranden in från olika instanser. Flera invånare var kritiska till att de nya husen skulle bli höga, ta natur och fotbollsplanen i anspråk och ligga nära Örbyleden. Vissa anpassningar har gjorts efter samrådet, som att en del hus har blivit lägre än i ursprungsförslaget.

Visa merVisa mindre

Enligt Hanna Carls är byggstrul en stor del av förklaringen till förseningarna.

– Man stötte på problem när stora högspänningskablar skulle schaktas ner på Grycksbovägen. Därför behövdes mer tid, säger hon.

Tvist om hållplatsen

Men staden har också behövt byta ut en av de entreprenörer som jobbar i området. Det har bidragit till förseningarna.

– De uppfyllde inte kraven i vårt avtal. Men nu har vi en ny entreprenör och ska vara på fötterna igen, säger Hanna Carls.

Staden har en tvist med den tidigare entreprenören, bland annat då staden vill att denne ska betala för den trafikfarliga ersättningshållplatsen som inte kunde användas.

– Vi har en juridisk tvist som gäller både utförandet och ersättningen, men så länge den pågår vill jag inte kommentera den närmare, säger Hanna Carls.Mitt i har sökt entreprenören som säger att de följt stadens instruktioner vid bygget. I övrigt vill inte entreprenören kommentera tvisten.

Byggstök. Invånarna runt Trollesundsvägen får räkna med att leva i byggkaos närmsta åren. Foto: Pia Bispo

Flera vägar uppgrävda

Jan Wallgren är en av invånarna vars dotter nu har en längre resväg till skolan i Hökarängen. Han är kritisk till att gång- och cykelvägen till en av de andra busshållplatserna bortanför Bandhagen, där buss 173 fortfarande stannar, också är uppgrävd och inte går att använda.

– I stället måste barnen passera Örbyleden, som är väldigt trafikerad, för att nå hållplatsen, eller gå tillbaka åt fel håll till Högdalen och ta bussen därifrån. Jag kör min dotter i stället så mycket jag kan. Jag hade önskat bättre och fortlöpande information om vad som händer i området, säger Jan Wallgren.

Men enligt Hanna Carls finns information om en alternativ gång- och cykelväg tillgänglig i området. Den informationen är dock ingenting som Mitt i:s reporter lyckas hitta när hon tar sig till den avstängda cykelvägen.

Stora protester när hållplatser tas bort i Bandhagen

Här byggs 600 nya lägenheter