Ny i huvudnätet. Grusvägen genom Majroskogen mellan Tallkrogen och Örbyleden har uppgraderats till huvudnät i nya cykelplanen – vilket lär betyda att vägen kommer att rustas upp. Foto: Mattias Kamgren

Väg genom Majroskogen blir del av huvudnät för cyklister

I Stockholms nya cykelplan uppgraderas flera vägar i Farsta stadsdel till huvudnät för cyklister – vilket innebär att upprustningar är att vänta. Läs om nyheterna här – och möt familjen som bytte bilen mot en supercykel.

  • Publicerad 20:13, 12 maj 2022

Anhängare av bilen skulle säkert säga att de är ute och cyklar. Och det är precis vad familjen i Orhem gör.
I höstas bytte de från niositsig Renault till cykel med plats för en mamma och ett knippe med grabbar.

När Mitt i kommer till Orhem rullar Alaya St. Hill in med de fyra yngsta pojkarna i vagnarna. Alayas resa började vid Södersjukhuset där hon utbildar sig till läkare. Vid förskolan i Gubbängen hämtade hon barnen och kopplade på bakvagnen.

– Nej, jag är inte trött. Det finns fem lägen på motorn. Är alla barn med kör vi på turbo-växeln. När jag kör själv kör jag ibland på Eco-läget, säger hon.

Orhemfamiljens cykelturer får folk att höja på ögonbrynen. Men sedan är det ju ingen vanlig cykel de skaffat sig. För med framvagn och släp får el-cykeln plats med sex personer. Sedan i höstas har den rullat mer än 235 mil, vilket motsvarar bilvägen mellan Stockholm och lutande tornet i Pisa, Italien.

– Resan blir äventyret och barnen tycker det är roligt. Många vill ta kort, säger Alaya St. Hill.

Cykelfamilj. Mamma Alaya St. Hill cyklar till och från Södersjukhuset i den specialbyggda cykeln – sedan i höstas när de sålde bilen. Här med barnen Noel och Ellis (längst fram) och Idris och Leon (längst bak). Foto: Sacharias Källdén

Ska få fler att cykla

Under pandemin har cyklingen i Stockholm ökat och låg 2020 på 14 procent. Arbetspendlingen låg ännu högre. Stadens mål är att 25 procent av stockholmarnas resor ska ske med cykel år 2040.

I Stockholms stads nya cykelplan som klubbades i trafiknämnden i slutet av april presenterades nya cykelsatsningar, bland annat i Farsta. Flera sträckor inom stadsdelen uppgraderats till huvudnät.

Det handlar bland annat om Larsbodavägen i Farsta, Mårbackagatan i Larsboda, Havsörnsvägen i Fagersjö samt Tallkrogsvägen och dess grusade förlängning genom Majroskogen mot Örbyleden.

– På några partier kan det innebära breddning av cykelbanan, och och på andra platser att bygga cykelbanor som är separerade från bilvägen. Cykelplanen visar en långsiktig ambition och olika sträckor kan förbättras vid olika tidpunkter, säger Joakim Boberg, trafikplanerare på trafikkontoret.

Felande länk. Den sista sträckan av Gamla Tyresövägen mot Sköndal saknar än så länge cykelbana. Foto: Mattias Kamgren

Gamla Tyresövägen mellan Skogskyrkogården och Sköndal uppgraderas till primärstråk, vilket är nivån över huvudstråk. Här ska staden också bygga nytt närmast Sköndal på en liten sträcka som saknar cykelväg i dag.

– Vad gäller bygget av nya cykelbanor i primärnätet är det den sträckan på Gamla Tyresövägen som annars kommit längst i planeringen av primärnät. Jag vet inte säkert, men förhoppningsvis kan bygget starta inom något år, säger Joakim Boberg.

Primärstråk och huvudnät för cyklister i Farsta stadsdel, ur stadens cykelplan. Nyheterna är markerade med siffror, se faktaruta för detaljer. Foto: Stockholms stads cykelplan 2022

Nya cykelplanen i Farsta stadsdel

Uppgraderas till huvudnät

1. Larsbodavägen + koppling förbi Farsta centrum till Farstavägen

2. Färnebogatan

3. Mårbackagatan

4. Havsörnsvägen

5. Lingvägen mellan Örbyleden och Farstavägen (övriga Lingvägen ingår i huvudnätet sedan tidigare)

6. Tallkrogsvägen+grusvägen genom Majroskogen mot Örbyleden

Uppgraderas till primärt stråk

7. Södra delen av Gamla Tyresövägen

Ofta byggs eller förstärks cykelvägar i samband med nya detaljplaner. Både vad gäller Mårbackagatan och Lingvägen närmast Farsta ingår cykelsatsningar i planerade byggprojekt.

Primära stråk och huvudnät

Primära stråk är cyklisternas motorvägar. De är bredare än cykelbanorna i huvudnätet, har hög standard på underhåll och möjligör högre fart. De har trafikljus anpassade just för cykling.

Källa: Cykelplanen och detaljplaner

Visa merVisa mindre