Vädjade om hjälp innan mordet

En av bröderna som sköts till döds i Rinkeby vädjade om hjälp hos kommunen innan mordet: Han ville lämna kriminaliteten. Men han ställdes i kö och hann aldrig få hjälp.

  • Publicerad 15:08, 8 dec 2016

I veckan skulle en av bröderna som sköts till döds i Rinkeby i fredags ha haft ett möte med Sociala insatsgruppen i Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista.

Två veckor innan mordet hörde han av sig till gruppen. Han ville få hjälp att komma bort från kriminaliteten och få ett bättre liv. Men kön för att få hjälp är lång och han hann aldrig skrivas in.

– Det som hänt är jättetragiskt. Vi hann aldrig träffa honom. Han hade fått en tid hos oss den här veckan. Vi behöver mer resurser för att arbeta mot det behovet som finns, säger Ali Abdukadir Salad, chef för Sociala insatsgruppen.

Projektet Sociala insatsgrupper riktar sig till unga vuxna mellan 20 och 29 år med kriminell bakgrund som vill lämna det destruktiva beteendet och i stället ersätta det med integration och sysselsättning. Sedan 2013 har socialtjänsten, polisen, kriminalvården, kronofogden, arbetsförmedlingen och jobbtorget samverkat för att tillsammans på ett effektivt sätt förkorta vägen tillbaka till samhället för kriminella avhoppare.

Mitt i berättade redan i april att det är en lång kö för att få hjälp av Sociala insatsgruppen. Just nu köar 50 unga vuxna i Järva, som vill hoppa av från kriminella banor. 75 personer är inskrivna.

Föräldrarna till de mördade bröderna berättar via deras talesperson, Mohamed Hussein Tarabi, att båda bröderna en tid innan morden aktivt försökt söka bättre liv.

– Föräldrarna hade önskat att sönerna fått hjälp tidigare, säger Mohamed Hussein Tarabi.

Från och med januari kommer Sociala insatsgruppen att permanentas och bli en del av Spånga-Tenstas ordinarie förvaltningsarbete. Då kommer gruppen att förstärkas med en socialsekreterare. I nuläget består gruppen av sex anställda. Även i Rinkeby-Kista tittar man på möjligheten att skaffa fram lokaler till gruppen och att utöka den.

– Det är frustrerande att de som söker hjälp ställs i kö. Vi behöver fler personer som arbetar med sociala insatsgruppen. Vi ser över hur vi kan utöka arbetet med dem. Vi vill även expandera till Husby. Just nu för vi dialog med staden om att få eventuell ekonomisk hjälp, säger Mia Päärni (S), ordförande i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd.

På drygt tre år har kommunen ihop med polisen lyckats få cirka 100 unga livsstilskriminella i Tensta och Rinkeby att bryta med sitt tidigare liv. Av dem har bara cirka fem personer återfallit i brott, enligt Ali Abdukadir Salad.

– Det behövs en social insatsgrupp som riktar sig till yngre. Vi måste också börja tidigare och rikta in oss mot barn redan vid 10–14-årsåldern, säger Ali Abdukadir Salad.

Habane Hassan, ordförande i Somaliska riksförbundet och talesperson i kriskommittén, som bildades i Rinkeby efter dubbelmorden, är kritiskt till att unga som ber om hjälp måste vänta i kö.

– Unga som vill lämna kriminaliteten ställs i kö. Det är inte acceptabelt. Det här handlar om liv och död.

Läs mer: Järva kraftsamlar efter morden.

Läs mer: 21 mordutredningar väntar på att bli uppklarade i Stockholm region Nord.