Positiv. Mikael Lundsvärdh, med hunden Harry, skulle gärna se at Väderholmen öppnades upp äben utanför kontorstid. Foto: Mikael Andersson

Väderholmen kan bli tillgänglig dygnet runt

Kontorstid är grindarna öppna in till Väderholmen, men kvällar och helger är Sollentunaborna utestängda från udden i Norrvikens södra ände. Inga konstigheter tycker fastighetsägaren, liksom Ragn-Sells som har sitt huvudkontor där. Men kommunen vill göra området tillgängligt för allmänheten dygnet runt.

  • Publicerad 06:23, 3 jul 2022

Kommunen har missförstått och misstolkat lagstiftningen helt och hållet.

– Redan 2016 fick vi in en anmälan om att strandskyddsbestämmelserna inte efterlevs och året därpå skrev vi ett hyfsat artigt brev till dem och bad dem öppna upp. Men de tog till juridisk hjälp för att stoppa detta, säger miljö- och byggnadsnämndens ordförande Oscar Nyströmer (M).

Sedan dess har parterna tvistat, i maklig takt tills i mars i fjol då miljö- och byggnadsnämnden beslutade om ett föreläggande om att fastighetsägaren AB Väderholmen ska vidta åtgärder ”för att säkerställa allmänhetens tillträde till strandskyddsområdet utan tidsinskränkning”.

Enligt kommunen råder utvidgat strandskydd mellan Norrviken och Sollentunavägen och området ska därför vara tillgängligt för allmänheten, med undantag för hemfridszon för en privatbostad som ligger allra närmast vattnet cirka 100 meter från områdets västra gräns.

Föreläggande upphävdes

Men så lätt skulle det inte gå. AB Väderholmen överklagade till länsstyrelsen, som i maj beslutade att upphäva kommunens beslut om föreläggande. Skälet var att kommunen inte hade angett tillräckligt tydligt vilka åtgärder som skulle vidtas ”för att säkerställa allmänhetens tillträde till strandskyddsområdet”.

– Kommunen har missförstått och misstolkat lagstiftningen helt och hållet, säger Gunilla Sellberg på Sellbergs Miljöjuridik AB som är ombud åt AB Väderholmen.

Hon menar att strandskyddet som kom 1975 var till för att skydda områden som inte redan tagits i anspråk, och att det därför inte gäller för Väderholmen.

– Väderholmens gård har varit ett jordbruk och Ragn-Sells renhållning har varit där sedan åtminstone 1933. Och Släkten har varit där sedan 1800-talet. De som gick dit förr var de som arbetade eller bodde där, eller hade ett ärende där. Andra gick inte dit, säger hon.

Få besökare i dag

Än i dag tycks de flesta Sollentunabor hålla sig borta, även under kontorstid då grindarna är öppna. När Lokaltidningen Mitt i besöker Väderholmen syns först bara en ensam robotgräsklippare på ängen som mjukt sluttar från Ragn-Sells huvudkontor ner mot Norrviken – lite som en mindre version av ängen nedanför Koppartälten i Hagaparken.

Efter en stund dyker ändå en besökare upp, Mikael Lundsvärdh på promenad med sin hund Harry, och han bekräftar bilden.

– Jag genar ofta här med Harry på väg från Sollentuna kyrka till Rösjön, men jag ser nästan aldrig någon annan här. Folk känner inte till att man får gå här, de läser inte skyltarna, säger han.

Genar ofta. Mikael Lundsvärdh brukar hämta Harry vid Sollentuna kyrka, där hans fru jobbar på äldreboendet, och passerar Väderholmen på vägen hem till Rösjön. Foto: Mikael Andersson

Mikael Lundsvärdh är positiv till kommunens initiativ att öka tillgängligheten.

– Ja, varför inte! Då kan jag ju gena här och bada med hunden på helgerna också!

Kommunen har inte gett upp

Enligt Ragn-Sells finns det flera problem som skulle uppstå om de tvingas hålla området öppet även utanför kontorstid.

– Det är ett åkeri med en stor fordonsflotta, och självgående gräsklippare som kan vara farliga för barn. Men framför allt är det en verksamhet som bedrivs med företagshemligheter, datacentraler och en ständig utveckling med forskning, säger Gunilla Sellberg.

I en av sina skrivelser förklarar hon att bolaget skulle behöva anställa vakter ”som spärrar av tillräckligt stor yta vid behov så att företagshemligheter inte läcker ut”.

Sista ordet är emellertid inte sagt. Då länsstyrelsen ansåg att kommunens föreläggande var alltför otydligt tog man inte ens ställning i sakfrågan – om det finns åtgärder på Väderholmen som är i strid med strandskyddsbestämmelserna.

Så miljö- och byggnadsnämnden har möjlighet att fatta ett nytt – tydligare – tillsynsbeslut.

– Vi valde att inte överklaga länsstyrelsens beslut. Men vi fick i princip en manual för hur vi ska formulera ett nytt föreläggande, och det kommer vi nog att göra, säger Oscar Nyströmer.

Pionjär inom återvinning

Väderholmen är en udde mellan Norrviken och Sollentunavägen, som i väst gränsar till parkeringen vid Sollentuna Fotbollshall.

De två tomterna Häggvik 4:25 och 4:26 ägs av Fastighets AB Väderholmen, som i sin tur har samma ägare som Ragn-Sells som har sitt huvudkontor på Väderholmen.

På Väderholmens gård har jordbruk bedrivits sedan 1800-talet, och än i dag betar får i hagarna.

1881 startade Amandus Zakarias Leonard Sellberg häståkeri på Odengatan i Stockholm. Några år senare gifte han sig med Julia Axelia Häggberg, från Väderholmens gård, och paret flyttade dit och fick sonen Ragnar.

Ragnar Sellberg skulle visa sig vara en pionjär inom återvinning.1928 sålde han potatis och mjölk från Väderholmens gård i olika områden i Stockholm. Den unge Ragnar kom på idén att ta med sig avfall från staden tillbaka till gården och hantera det där. Väderholmens gård blev Sveriges första återvinningsstation.

Företaget växte snabbt och bytte namn flera gånger, och heter sedan 1968 Ragn-Sells.

I dag finns koncernen Ragn-Sells i flera länder, har cirka 2 500 anställda och över 7,5 miljarder kronor i årlig omsättning.

Källa: Ragn-Sells

Visa merVisa mindre

Fler nyheter i Vi i Sollentuna

Hon tar fajten mot kommunen – igen

Nyheter Nekades korttidsboende. Har överklagat 91-åriga Karin Kimby har tidigare tagit fajten mot kommunens beslut om äldreomsorg – och vunnit. I juni fick hon ytterligare ett avslag och nu har hon tagit upp kampen igen.tisdag 9/8 7:00

Clownigt besök till Tureberg

Nyheter Föreställningen hålls på låtsasspråk. Den 15 augusti kommer clowntrion Trio Smack till Sollentuna för att bjuda på clownshow.fredag 5/8 15:49

Oväntade vinnarna av Gothia cup

Nyheter Vinnare. "Glädje och lättnad flödade i kroppen" När Sollentunalaget Maj FC startade 2019 var målet klart: vinna Gothia cup. Två år, en pandemi och många cuper senare är laget tillbaka i Sollentuna, med bucklan på hyllan.fredag 5/8 15:48