Vaccinationskrav. Ska skydda både äldre och personal. Foto: Sofia Ekström

Vaccinationskrav för ny personal på äldreboenden

Vid nyrekrytering av personal till Solnas äldreboenden kommer ovaccinerade att nobbas. "Man inte ska jobba med de mest sjuka äldre som ovaccinerad", säger Elisabet Sundelin på äldreförvaltningen.

  • Publicerad 07:13, 12 nov 2021

Det är en arbetsmiljöfråga lika mycket som en patientsäkerhetsfråga

Andelen vaccinerade stiger, många 65-plussare har fått sin tredje dos enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation.

Men bland dem som jobbar på äldreboenden är var femte fortfarande ovaccinerad, enligt de senaste siffrorna från regionen.

Inte okej, anser Solnas omvårdnadsförvaltning som i måndags började med nya riktlinjer.

– Vid nyrekrytering ställer vi frågor om man är vaccinerad, även om det gäller vikariat. Om man ska jobba i nära vård- och omsorgssituationer med de över 70 år eller personer i riskgrupp och inte är vaccinerad, tackar vi nej, säger Elisabet Sundelin, förvaltningschef.

Varför gör ni detta nu?

– Den som inte är vaccinerad måste förstå att det handlar om liv och död, man inte ska jobba med de mest sjuka äldre som ovaccinerad. Det är en arbetsmiljöfråga lika mycket som en patientsäkerhetsfråga.

De redan anställda inom äldreomsorgen påverkas inte av vaccinationskravet, men Elisabet Sundelin betonar vikten av att ta sina sprutor.

– Vi gör vad vi kan för att informera och övertyga personalen. I Solna erbjuds man vaccination på arbetstid och väldigt många är också vaccinerade.

Riktlinjerna gäller för den kommunala verksamheten inklusive hemtjänst och LSS-boenden, men är kommunicerat till de privata aktörer som driver äldreboenden i Solna.

Även Täby och Danderyd har eller kommer att införa vaccinationskrav för nyanställningar i äldreomsorgen.