Tillgängligt för riskgrupp. Just nu är vaccinet främst tillgängligt för de som bor på vård- och omsorgsboenden och de som arbetar där. Foto: Andrey Popov/Mostphotos

Vaccinationer mot covid-19 har startat i Ekerö

Nu vaccineras de som bor och arbetar på Ekerös äldreboenden mot covid-19. Kommunen räknar med att övriga Ekeröbor kan vaccineras till våren.

  • Publicerad 10:09, 13 jan 2021

Den 7 januari fick den första Ekeröbon en dos vaccin mot covid-19, på Kullens äldreboende. Veckan därpå påbörjades vaccineringen på Söderströmsgården och Ekgårdens äldreboende.

Tre veckor efter den första dosen vaccin ges en andra dos, och en vecka efter den andra dosen ska man vara motståndskraftig mot covid-19 – åtminstone för en tid.

– Det löper på enligt plan, och äldreboendena prioriteras enligt riktlinjerna, säger Johan Elfver, press- och näringslivschef vid Ekerö kommun.

– Personalen inom vård och omsorg har också börjat vaccineras, och vi tror att det ska ta tre månader att vaccinera boende och personal.

Efter att de äldre och personalen inom vård och omsorg har fått vaccinet kan det erbjudas även till andra.

Tillgängligt för personer i riskgrupp

– Under årets första kvartal räknar vi med att fokus kommer att ligga på att vaccinera särskilt utsatta grupper såsom äldre, vård- och omsorgspersonal och de som utifrån en medicinsk bedömning tillhör riskgrupp, säger Johan Elfver.

– Till april räknar man med att kunna börja vaccinera den övriga allmänheten i Stockholmsregionen.

De som har underliggande sjukdomar bör ha kontakt med sin läkare, enligt Johan Elfver.

– Sedan gäller det verkligen att fortsätta följa restriktionerna, det är för tidigt att släppa på dem.

Vaccineringen är gratis och frivillig.