VINDKRAFT. Vänsterpartiets Clara Lindblom vill att Stockholms allmännyttiga hyresbostäder ska försörjas med vindkraft. Foto: Mostphotos / Pressbild

V vill att Stockholm bygger egna vindkraftverk

Vänsterpartiet vill se en omfattande satsning på vindkraft i Stockholm. Nu föreslår partiet att staden utreder möjligheten till att både köpa in och bygga egna anläggningar.

  • Publicerad 15:40, 12 feb 2019

Vänsterpartiet i Stockholm vill att staden gör en omfattande investering i vindkraft – bland annat för att ställa om energiförsörjningen i det allmännyttiga bostadsbeståndet som består av cirka 80 000 lägenheter.

I en motion föreslår nu partiet att möjligheterna till detta ska utredas närmare.

– Klimatet är vår tids ödesfråga. Det är en väldigt viktig utgångspunkt och vi har bara några år på oss att ställa om. Ska vi kunna bli en fossilbränslefri stad till 2040 måste vi gå över helt till förnyelsebar energi. Vårt förslag är därför att de tre bostadsbolagen går ihop och investerar i vindkraft, säger Clara Lindblom (V).

Enligt henne är förhoppningen att en första utredning görs för att hitta bästa möjliga förutsättningar, både vad gäller att köpa in och bygga egna vindkraftverk. Därefter är tanken att upphandlingar ska inledas.

Inga vindkraftverk på Gärdet

Men några anläggningar i Stockholms centrala delar är inte aktuellt i första taget, enligt Lindblom. Planen är att nyttja platser i landet där vindkraften redan är etablerad och förutsättningarna bedöms vara bättre.

– Det har gjorts studier där vi ser att det finns förutsättningar i Stockholms län. Men i dagsläget ger det mer avkastning att sätta upp dem på andra platser i landet, som exempelvis i Skåne eller i Ockelbo. Tanken är inte att vi ska ha vindkraft på Gärdet, säger Clara Lindblom.

Hon betonar att det redan i dag finns förnybara energialternativ i Stockholm, bland annat solenergi, men att vindkraft skulle vara ännu ett steg mot stadens klimatmål.

– Flera kommuner har redan investerat i vindkraftverk och de här investeringarna har haft dubbelnytta för kommuninvånarna. Dels för att man tar större klimatansvar men också för att det bidrar till lägre elkostnader för invånarna.