V kräver att konstprogrammet skrotas

Nacka kommuns program för offentlig konst, med konceptet ”Konsten att skapa stad”, bör läggas ner. Det kräver Vänsterpartiet, efter att kommunen beställt företagsvänlig konst. – Det är inte i medborgarnas intresse, säger Fredrik Holmqvist, (V), ledamot i kulturnämnden.

  • Publicerad 13:47, 22 okt 2019

Det fortsätter att blåsa snålt kring Nacka kommuns arbete med offentlig konst.

SVT:s Kulturnyheterna avslöjade i förra veckan att kommunen, i samband med upphandlingen av konstverk på tre platser i Nacka, försökt styra konstens innehåll.

Vid upphandlingen av muralmålningen och TA PLATS och två andra verk, ställde Nacka kommun krav på att konsten skulle ”spegla finansiärernas värderingar”. Målningen är skapad av Liam Bononi, Mikael Rickman, Malin Sparrvardt och Tiago Valdi och finansierades till slut av Nacka kommun. Foto: nacka.se

I upphandlingsunderlaget till tre konstverk vid de framtida tunnelbaneentréerna, står bland annat att byggbolagen – som var med och finansierade konsten – skulle ha med sina loggor. Ett av syftena med verken skulle också vara att ”uppmärksamma de olika byggbolagen på ett positivt sätt”.

I byggherrarnas intresse snarare än medborgarnas

Fredrik Holmqvist (V) om problemen med Nackas konstprogram

Avslöjandet blev droppen Vänsterpartiet i Nacka. Partiet kräver att kommunens konstprogram – som styrs enligt modellen ”Konsten att skapa stad” – läggs ner.

– Konstprogrammet styrs i samverkan med privata företag och byggherrar som är med och finansierar konsten. Då försvinner en del av våra beslutsmöjligheter över konsten. Programmet bidrar till konst som ligger i byggherrarnas intresse snarare än medborgarnas, säger Fredrik Holmqvist.

Installationen T-eleporter i Sickla köpkvarter är skapad av Olle Bjerkås och Johnny Karhinen och är ett av de verk som är samfinansierat med privata bolag. Foto: nacka.se

Har lämnat in en motion

Vänsterpartiet har lämnat in en motion om att avsluta programmet och återföra ansvaret för den offentliga konsten från kommunstyrelsen till kulturnämnden.

Muralgeneralen: ”Missförstånd” bakom kritikstormen

”Kulturen är en avgörande del av demokratin. Därför kan vi inte se på när marknadskrafter och auktoritär högerpolitik använder konsten i egna syften. Det är inte i kommuninvånarnas intresse att finansiera ett sådant konstprogram.”, skriver V i ett pressmeddelande.

Vill införa enprocentsregeln

Vänsterpartiet vill istället att Nacka inför enprocentsregeln, som bland annat tillämpas i Stockholm.

Den innebär att minst en procent av budgeten vid ny-, om- och tillbyggnationer av fastigheter, infrastruktur och offentliga miljöer ska investeras i konstnärlig gestaltning.