V i region Stockholm: ”Förbjud spelreklam i kollektivtrafiken”

Det är fel att utsätta spelberoende för deras ”drog” i kollektivtrafiken – samtidigt som vi är skyldiga att ge vård och behandling för spelmissbruk. Det anser Vänsterpartiet i Region Stockholm.

  • Publicerad 05:00, 25 okt 2019

Å ena sidan har Region Stockholm ansvar för att ta hand om människor som fastnat i destruktivt spelande, och ge stöd, behandling och rehabilitering.

Å andra sidan tjänar trafikförvaltningen pengar på spelbolagens reklam.

Det är kontraproduktivt, anser Marit Normasdotter (V), som har skrivit en motion till regionstyrelsen om att ändra SL:s reklampolicy.

”Vart vi än vänder oss blir vi översköljda av reklamen. Detta samtidigt som spelmissbruk klassas som ett beroende på samma sätt som alkohol- eller drogberoende. Ändå får spelbolagen fortsätta tapetsera vårt samhälle med sin reklam” skriver hon.

Förbud mot alkohol och tobak

Hon menar att de som redan är spelberoende blir utsatta för sin ”drog” när de tar bussen, pendeln eller t-banan, och andra lockas in i spelande, särskilt unga som är lättare att påverka.

I SL:s riktlinjer från 2017 står inget om spelreklam. Men SL:s ytor får inte bestå av reklam för alkohol eller tobak. Inte heller reklam som kan uppfattas som stötande eller omoralisk accepteras.

– Det är självklart att reklam för alkohol och tobak är förbjudet. Samma borde gälla spel, säger Marit Normasdotter.

Spelberoende: Reklamen i tunnelbanan är ett svek

SL avvaktar nya regler

Men SL:s policy ska inte ändras, anser trafiknämnden, som skriver att en dialog om frivilliga begränsningar och måttfullhet förs med reklamentreprenören Clear Channel. Vidare att SL följer de riktlinjer och lagar som finns, och följer utvecklingen inom området.

Men det dröjer ett år innan vi får veta om reglerna skärps. I april gav regeringen Spelmarknadsutredningen i uppdrag att föreslå regler för att ytterligare begränsa spelreklamen. Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2020.