Fler ska ta cykeln i Stockholms län vill Vänsterpartiet. Foto: Andreas Enbuske

V: Bygg "cykelmotorvägar" i Stockholm

Fler personer i Stockholms län måste ställa bilen och ta cykeln istället tycker Vänsterpartiet som nu presenterar en rad förslag.

  • Publicerad 11:04, 20 sep 2019

Vänsterpartiets mål är att 20 procent av resorna i Stockholms län ska vara med cykel till år 2025. För att nå dit lägger man nu fram en rad förslag.

Så ska 1,5 miljarder ge bättre gång och cykling i Stockholm

Ett är att bygga ut vad de kallar ”cykelmotorvägar”, breda, fyrfiliga cykelbanor som ska passa alla typer av cyklister, men även nya fordon som elsparkcyklarna.

De ska även vara tydligt separerade och kombineras med så kallad grön våg vid trafikljusen. Benämningen cykelmotorvägar har partiet inspirerats av från Köpenhamn.

– Vår plan är att det åtminstone ska finnas såna till tullarna, Skanstull, Norrtull och Alvik till exempel, sedan är det en annan och svårare prioritering i stan. Då måste det till tre eller fyra filer för att det ska bli säkert, säger Anna Sehlin, (V) oppositionsregionråd i Region Stockholm som även vill se utbyggnad av regionala cykelnätet till exempelvis Norrtälje.

Utrymme för att skapa de nya cykelbanorna, som ska leva upp till det som klassas som god standard enligt regionala cykelplanen, ska tas från bilkörfälten.

– Vi vill prioritera cyklar istället för bilar. Vi får titta på att smalna av vägfälten för bilar, men även bygga fler kollektivkörfält för bussar. Det är en fråga om prioritering av vägutrymmet.

Vidare föreslår de att Skeppsbron ska bli fritt från bilar permanent också efter att Slussen har öppnat. Dessutom föreslår de att parkeringar plockas bort för att ge mer plats åt cyklister och gående.

På Munkbroleden vill partiet ta ett körfält från bilarna för att istället anlägga en cykelbana, som ersätter dagens trånga passage som i sådana fall ska användas av gående. Förslaget har presenterats för den styrande majoriteten. Men med svalt intresse, enligt Sehlin.

– Det har väl inte varit prioriterat, säger hon.

Vänsterpartiet vill även se skattelättnader för cyklister med 2,20 kronor per kilometer á la Nederländerna. För en cyklist som cyklar en mil om dagen skulle det bli 9 800 kronor tillbaka på skatten.

Men varken Vänsterpartiet eller Region Stockholm äger däremot inte de här frågorna själva utan är i händerna på andra parter, enligt Sehlin. Hon kommer nu därför att försöka ligga på regionens egna cykelkansli samt kommuner, staten och väghållare i frågan om att prioritera cyklingen mer och hjälpa till att söka finansiering.

– Har vi som mål att realisera den regionala cykelplanen måste vi satsa på att öka cyklandet, då behövs de här investeringarna. Det är absolut en kostnad, men jämfört med att bygga motorvägar eller tunnelbanelinjer är det en billig satsning, säger Anna Sehlin.