Förvaltningsrätten häver dom efter överklagan från oppositionen. Foto: Mostphotos

Utslag: Kvalitetspeng strider mot skollagen

Kommunens beslut om kvalitetspeng strider mot lagen. Det anser förvaltningsrätten som häver beslutet.

  • Publicerad 07:00, 16 sep 2021

Just nu handlar det om att låta domen smälta in.

Den 16 september 2020 beslutade barn- och grundskolenämnden i Täby kommun att införa en kvalitetspeng från och med läsåret 19/20. Kvalitetspengen var ämnad att tilldelas de skolor i kommunen som uppnår minst fyra av fem indikatorer.

Ett beslut som oppositionen överklagat, då man anser att införandet av en kvalitetspeng strider mot skollagens bestämmelser om resursfördelning. Oppositionen menar att skolor belönas med kvalitetspengen genom att uppnå kommunens uppställda kvalitetskrav snarare än att gå till skolor där elevernas behov är som störst.

Beslutet hävs

Den 27 augusti meddelande förvaltningsrätten beslutet ska hävas.

"Såsom lyfts fram i kommunens beslutsunderlag är ett möjligt utfall att skolor som riktar sig till elever i behov av särskilt stöd har svårt att uppnå indikatorerna eftersom eleverna där oftare har lägre måluppfyllelse och färre behöriga lärare. Hänsyn tas alltså inte till de förutsättningar och behov som elever på dessa skolor har", skriver förvaltningsrätten i domen.

Agneta Lundahl Dahlström, kommunalråd i opposition (S). Foto: Socialdemokraterna i Täby

"Det återstår att se om en överklagan kommer från barn- och grundskolenämnden", säger Peter Norrthon (L). Foto: Arkiv

– Sunt förnuft har fått segra. Alla elever ska ges likvärdiga förutsättningar för att nå sina mål i skolan och det håller förvaltningsrätten med om. Det här är en vinst för eleverna i Täby kommuns skolor, säger Agneta Lundahl Dahlström, kommunalråd i opposition (S).

– Jag vet inte varför man tagit fram en sån här sak överhuvudtaget. Vad fyller kvalitetspengen för funktion utöver att gynna elever som redan har det bra.

Kan överklagas

Barn- och grundskolenämnden menar att syftet med kvalitetspengen är att stimulera och utveckla undervisningskvaliteten så fler elever når högre måluppfyllelse.

– Just nu handlar det om att låta domen smälta in. Vårt jobb blir att sätta oss ned och arbeta igenom domen och överväga vad det här innebär, säger Petter Norrthon (L), ordförande i barn- och grundskolenämnden.

Kommer ni överklaga?

– Vi har inte bestämt det än.

Lagtexten

Första kapitlet 4 § andra stycket skollagen:
I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Andra kapitlet, 8 b § skollagen:
Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.

Visa merVisa mindre