Utredningen visar: Personal kränkte förskolebarn

Tidigare i år i framkom misstankar om kränkningar mot barn inom ett förskoleområde i Haninge. Kommunen inledde då en intern utredning. Nu är den klar, och fyra personer har fått gå.

  • Publicerad 07:15, 11 maj 2022

När uppgifterna om kränkande behandling på två förskolor inom ett förskoleområde i Haninge nådde utbildningsförvaltningen i februari inleddes en utredning. Samtidigt stängdes fem anställda av från sitt jobb, tre från ledningsgruppen och två pedagoger.

Uppgifterna pekade på att pedagoger utsatt förskolebarn för verbala kränkningar, något som förskoleledningen fick reda på utan att rapportera till förvaltningen.

Kommunen utreder kränkningar – förskoleledning avstängd

Haningeföräldern: "Mitt barn kränktes på förskolan"

Nu är utredningen klar och i den konstateras att det skedde både verbala och fysiska kränkningar vid enstaka tillfällen under hösten 2021 respektive i januari i år. Utbildningsdirektör Henrik Lindh är sparsam med detaljer, men kan ge ungefärliga beskrivningar av det som skett.

– Det kan ha varit att man höjt rösten, haft en hård ton mot barnen. Det kan också handla om att man dragit i armen, säger han och lägger till:

– Det vi har utrett är ett antal händelser. Det är inte så att vi har fångat något systematiskt för en hel förskola, utan vi har identifierat ett antal tillfällen.

Fyra får inte jobba kvar

Till följd av vad som framkommit i utredningen har fyra av de fem personerna som blev avstängda fått lämna förskoleområdet. Huruvida de avskedats eller omplacerats inom kommunen vill Henrik Lindh inte kommentera. Däremot säger han att det har gjorts olika överenskommelser med de enskilda personerna.

Hur har ledningsgruppen brustit i sitt arbete?

– Vi har rutiner för hur vi jobbar med kränkande behandling, där har det funnits brister. Jag vill inte gå in i detaljer på det.

Henrik Lindh berättar att kommunen, tillsammans med sina jurister, kommit överens om att inte göra några polisanmälningar.

– Vi har fångat händelserna och har gjort de åtgärder som vi anser är nödvändiga.

Vidare har information gått ut till vårdnadshavare vars barn blev utsatta, men även vårdnadshavare som har barn inom det berörda förskoleområdet.

– Nu blickar vi framåt. Vi har fått in en ny ledning som har påbörjat ett arbete att bygga upp en ny kultur. Vi ser till att vi får till ett bra arbete kring det här och säkerställer att det inte inträffar igen.

Förändrar ni något arbetssätt eller på rutiner?

– Nej, vi tycker att rutinerna är bra och tydliga. Men det är klart att det finns ett behov att ytterligare förankra rutinerna och säkerställa att de är kända för medarbetarna. Där har vi en plan för en utbildning varje termin för alla medarbetare i förskolan.