Det var i somras som Diskrimineringsombudsmannen (DO) meddelade att de startat en utredning i ärendet efter att ha tagit emot ett yttrande från Danderyds kommun innehållande kritik mot skolledningen från vårdnadshavare.

Läs mer: Utreds efter trakasserier

Efter händelserna kallade skolan till möten med de inblandade och anordnade utbildningsinsatser.

”Utredningen i ärendet pågår alltjämt” meddelar handläggaren på DO.