Insats. Under en tid vistades polisen mycket i Flemingsberg för att kartlägga brotten och få en helhetsbild. Foto: Claudio Britos

Utredning om skjutningar i Flemingsberg nedlagd

Trots bevis och flera misstänkta lades utredningen ner, efter skjutningarna i Flemingsberg 2018 då flera tonåringar skadades. "Det var inte mycket som saknades, men vi kom tyvärr inte ända fram", säger utredaren.

  • Publicerad 11:55, 16 sep 2020

Efter de tre skjutningar som ägde rum i Flemingsberg och centrala Huddinge 2018 hade polisen en ganska klar bild av vad som hänt. De misstänkte en strid om narkotikaförsäljning mellan ett nätverk av kriminella i Flemingsberg på ena sidan, och Vårby- och Albynätverken på den andra. Polisen hade ringat in nio misstänkta i åldrarna 16–22 år. Men nu är utredningarna nedlagda.

– Grova brott är ju en färskvara. När vittnen inte vill medverka och inte heller målsäganden, vilket var fallet i alla de här skjutningarna, då får vi förlita oss på tekniska spår, säger utredningsledaren Ulf Sundström på grova brott syd.

Tekniska bevis fanns, men kunde i slutänden inte leva upp till kraven om bevis "bortom allt rimligt tvivel", menade åklagaren som valde att inte ta utredningen till åtal.

– Vi kom så pass långt som vi gjorde, med flera frihetsberövade, utan någon hjälp från målsägande eller vittnen. Det var inte mycket som saknades, men vi kom tyvärr inte ända fram, säger Ulf Sundström.

Polisen tvingas prioritera ner skjutningar

– Det är ju så i den kriminella världen, man pratar inte. Och de som bor och vistas i områdena vågar inte. Budskapet till de kriminella blir att vi accepterar vad de gör. Det finns ju vittnesskydd...

13-åringar rekryteras

Polisen har fått information om att de äldre kriminella tvingat de yngre att lugna ner sig, så att polisen skulle lämna Flemingsberg och narkotikaförsäljningen ifred. Den akuta konflikten med grova våldsbrott har svalnat, men unga fortsätter att dras in i kriminalitet, enligt Ulf Sundström.

– Hela tiden rekryteras nya 12–13-åringar, som får tusen spänn för att bära en ryggsäck. Polis, socialtjänst och föräldrar måste hjälpas åt för att stoppa nyrekryteringen i Flemingsberg.

Nio killar misstänks för skotten i Flempan

2018. Tre skjutningar som polisen tror är sammankopplade inträffade i Flemingsberg mellan den 11 september och 1 oktober 2018.