Utredning dömer ut överdäckning

Krångligt, dyrt och farligt. Utredningen om en överdäckning av Bergshamravägen är nedslående läsning för de som drömmer om en sammanhållen stadsdel över genomfartsleden.

  • Publicerad 01:15, 14 feb 2017

Det börjar kännas motigt.

Utredningen om överdäckningen ingick som en del i den budgetöverenskommelse som Bergshamrapartiet träffade med Alliansen i december 2015.

Nu, ett drygt år senare, lämnar stadsledningsförvaltningen över sina synpunkter till kommunstyrelsen.

På punkt efter punkt radas det upp problem – och mycket få lösningar.

– Jag tycker nog inte det borde vara så omöjligt med en överdäckning som det läggs fram i utredningen, säger Björn Bränngård, ordförande i Bergshamrapartiet.

En överdäckning öster om If–huset är i praktiken omöjlig eftersom vägen måste schaktas och i så fall kolliderar med tunnelbanans tak som ligger ytligt.

Även en överdäckning väster om If–huset fram till bron vid Kungshamra kräver att den nuvarande vägen sänks. Det är i och för sig genomförbart, men det kräver att av– och påfartsramperna vid bron byggs om.

– För vår det är del inte så bråttom. Huvudsaken är att det blir bra. Men det börjar kännas lite motigt, medger Björn Bränngård.

Ytterligare ett problem i sammanhanget är att vägsträckan ägs av Trafikverket som är måttligt intresserat av en överdäckning.

För det första skulle det bli dyrt, minst 2,5 miljarder kronor. Då är inte förberedelser för en eventuell tvärspårväg inräknade (cirka 800 miljoner kronor ytterligare).

Intäkter från framtida byggrätter lär också vänta på sig eftersom hela projekt beräknas ta cirka tio år från beslut till färdigställande.

Som om inte det var nog avskrivs tankarna på att bygga bostäder ovanpå överdäckningen så gott som helt. Vägen är nämligen klassad som primär trafikled för farligt gods. Stadsledningsförvaltningen skriver:

”Nyligen genomförda överdäckningsprojekt har visat att bebyggelse med bostäder och arbetsplatser på överdäckningar av trafikleder som trafikeras av farligt gods i praktiken inte är möjlig.”

Väster om If–huset bör man i stället, enligt förvaltningen, fortsätta utreda om Bergshamravägen kan läggas i en tunnel norr om nuvarande sträcka.

Men den lösning som ligger närmast till hands, i alla fall öster om If–huset, är enligt stadsledningsförvaltningen mindre broar med högst 100 meters bredd.

Även väster om If–huset ser förvaltningen broar som ett tänkbart alternativ.

Så nu får Bergshamraborna och politikerna lära sig ett nytt ord: sociodukter. Det är nämligen så broarna kallas på tjänstemannaspråk.

MER Bergshamravägen

Den cirka 700 meter långa Bergshamravägen mellan E4 och Stocksundsavfarten skär som en kniv genom stadsdelens norra och södra områden.

En överdäckning av leden har diskuterats i flera decennier, men kostnaderna har ansetts för höga.

Tidigare har det nämnts att en heltäckande överdäckning skule kunna ge cirka 600 byggrätter.

Cirka 53 000 fordon trafikerar varje dygn Bergshamravägen.

Visa merVisa mindre