Utredning av utsläpp i Nacka strand läggs ned

En anmälan om utsläpp av föroreningar i Nacka strand har lagts ned av miljöförvaltningen. – Tyvärr, vi har inte hittat något källa. Tyvärr kan vi bara avskriva ärendet, säger Eva Dahlbäck, miljö- och hälsoskyddsinpektör.

  • Publicerad 09:33, 21 aug 2018

Miljöförvaltningen fick anmälan om utsläppet i onsdags. Förvaltningen har därefter varit i kontakt med Nacka vatten och också enskilda privatpersoner med va-ledningar, för att försöka hitta utsläppskällan.

– Tyvärr, vi har inte hittat något källa. Tyvärr kan vi bara avskriva ärendet, säger Eva Dahlbäck, miljö- och hälsoskyddsinspektör.

Utsläppet anmäldes i onsdags

Hur stort är utsläppet?

– Ingen aning. Det kan vara nedskräpning från en båt eller nåt. Om man har ett utsläpp från en båt kan det samlas på stranden.

Är det ovanligt?

– I det här området känner jag inte till tidigare utsläpp. Men på flera håll finns privata ledningsnät där man har  pumpstationer, där man missat och glömt bort att underhålla pumpstationen. Vi har haft utsläpp som kommer från en pumpstation som inte sköttes. Alla måste ha kontroll på sina pumpstationer.

Hur allvarligt ser miljöförvaltningen på det här?

– Utsläpp av avloppsvatten ska vi förhindra, vi ser allvarligt på utsläpp av avloppsvatten.

Leslie Öqvist upptäckte utsläppet på väg till jobbet med färjan i onsdags.

När jag passerar det här såg jag alltifrån sanitetsskydd, och fimpar och andra grejer

Leslie Öqvist, ögonvittne

– När jag passerar det här såg jag alltifrån sanitetsskydd, och fimpar och andra grejer. Det är viktigt att som medborgare reagera, vi har bara ett hav.

Trots att miljöförvaltningen lagt ned utredningen kommer förvaltningen att fortsätta följa det som hänt:

– Vid tidigare tillfälle har vi hittat en pumpstation som stod stilla och som orsakat utsläpp, och som sedan kom i drift igen. Därför har vi ärende under bevakning om något nytt händer, säger Eva Dahlbäck.

Sanitetsskydd och fimpar låg och flöt i vattnet vid Nacka strand i onsdags