Entré. Här intill Villavirondellen och Lidl ska byggföretagen få tävla om vad man kan bygga. Foto: Anton Kyhlbäck

Utlyser tävling för bygga vid Stocksunds entré

Majoriteten röstar igenom ett förslag för att komma igång med planerna för Stocksunds entré – men möter motstånd. "Ambition nu är att ha tidig medborgardialog" säger Bocander (M).

  • Publicerad 12:04, 19 maj 2022

Privata aktörer ska tävla om vad man kan bygga vid Stocksunds entré.

Det är bestämt efter att kommunstyrelsen i Danderyd fattat beslut om att utreda en markanvisningstävling för området intill Villavirondellen. Tidigast i höst kan nya planer för kvarteret börja dryftas, enligt beslutet.

Kommunstyrelsens ordförande, Hanna Bocander (M), hoppas att tävlingen kan komma igång så snart som möjligt.

– Stocksund förtjänar att få en vacker entré, och det får man konstatera att vi inte har där i dag. Huvudsyftet är att göra platsen finare och tryggare.

Röstade mot förslaget

Centerpartiet och Socialdemokraterna röstade mot förslaget i kommunstyrelsen.

– Det här innebär uppgörelse om ett lägsta belopp på 15 miljoner kronor till den privata fastighetsägaren, där man vill bygga. Ett högt belopp för 225 m2 tomtyta och det innan man värderat marken. Det motsätter vi oss, säger Christian Ljungdahl (C), ersättare i kommunstyrelsen.

(C) menar även att beslut om markanvisningstävlingen skulle väntat.

– Ja, vi ska börja med en medborgardialog. Då får vi en bild av hur stocksundsborna vill utveckla det här, då det rör många människor. Efter det tar man beslut tycker vi.

Gammalt förslag skrotas

Under 2021 kom ett förslag från en privat aktör om att bygga ett flerfamiljshus med ett 50-tal lägenheter, ett underjordisk garage och handelslokaler på platsen.

Förslaget skulle utredas för ny detaljplan, men återremitterades senare då man kom fram till att det behövdes en medborgardialog och en markanvisningstävling.

Hanna Bocander (M) menar att en dialog ska ske innan tävlingen.

– Ja, vår ambition är att ha en tidig medborgardialog, då man kan säga vad man tycker passar här, säger hon.

Samma antal parkeringar

En fråga som lyfts har varit om parkeringsplatsernas framtid vid infarten till Stocksund.

Enligt Bocander har man en plan för att lösa även det. Hon menar att antalet infartsparkeringar i området inte ska behöva minska med de nya planerna.

Exakt hur det blir är oklart.

– Vår ambition är att bygga infartsparkeringsplatser i närheten av Lidl där vi har ett stycke mark.

Kartbild. Infartsparkeringarna kan flyttas till en annan fastighet. Foto: Danderyds kommun

Mer om

I oktober ska kommunledningskontoret komma med ett förslag på en markanvisningtävling. Innan dess ska en medborgardialog inledas.

Det tidigare förslaget var att bygga 50 nya lägenheter i korsningen Bengt Färjares väg och Stockholmsvägen. Tävlingen gäller samma fastigheter, Banvakten 1 och 2.

Merparten av området ägs av Danderyds kommun, och en mindre del av en annan privat aktör.

Källa: Danderyds kommun

Visa merVisa mindre