Utbildningschefen: ”Stora påfrestningar på verksamheten”

Coronakrisen sätter sina spår i hela samhället. Mitt i har tagit tempen på det lokala näringslivet, skolan och äldreomsorgen – tre områden som påverkas extra mycket.

  • Publicerad 13:20, 3 apr 2020

Mitt i Sollentuna stämmer av med en företrädare för näringslivet, skolan och äldreomsorgen. Alla tre vittnar om att läget just nu är ansträngt.

I tre artiklar ställer vi samma frågor till de olika personerna.

Här är del 3 – Utbildning:

Linda Ekstrand är chef för utbildningskontoret i Sollentuna kommun och svarar på hur det ser ut i hennes organisation.

Hur bedömer du läget?

– Hanterbart just nu. Förskolan och grundskolan har fortsatt sin ordinarie verksamhet. Gymnasiet har distansundervisning och de signaler jag har fått är att det har gått väldigt bra. Lärarna anpassar sig efter de nya förutsättningarna och alla är väldigt engagerade. Vi har en förhöjd frånvaro i grund- och förskolan, omkring 25–30 procent, men det är ungefär i linje med hur stor andel elever som är borta. I förskolan är det en högre andel barn som är hemma, omkring 45 procent. Samtidigt förbereder vi oss för stängning och distansundervisning. Det är en utmaning, vi måste tillgodose även de som kanske inte har internet i hemmet. Vi förbereder också för kluster, samarbeten mellan förskolor och mellan omsorgsdelen i grundskolan, för de barn vars föräldrar har samhällsbärande jobb som gör att de inte kan vara hemma. Verksamheter kan behöva slås ihop, men det ska finnas i alla områden i kommunen.

Hur mycket värre är det nu än under tidigare kriser?

– Utmaningen i den här krisen är att den berör alla samhällsdelar, och att den är långvarig. Vi behöver ha uthållighet och planera för olika scenarier. Annars, om vi har en kris, så är det ofta på en skola, en förskola, eller en enskild händelse.

Vad behövs för att läget ska bli bättre? Vilka behov har ni inom Sollentunas utbildning?

– Vi på utbildningskontoret arbetar mycket med personalförsörjning. Än så länge hanterar vi bemanning och undervisning, men blir det så att personalfrånvaron ökar kan vi behöva flytta personer. Vi måste ha personal på plats. Och vi planerar för en väg in, att man ska kunna söka visstidsanställning eller som timvikarie direkt via förvaltningen i stället för till varje enskild enhet.

Om du gör en självskattning – hur mår utbildningen i Sollentuna på en skala mellan 1 och 10 där 1 är normalläge och 10 är exceptionellt tufft?

– Jättesvårt, men spontant skulle jag säga en 6:a. Det är som sagt hanterbart, men det är stora påfrestningar på verksamheten.

Fler nyheter i Vi i Sollentuna

De ska se till att butikerna följer pandemilagen

Nyheter Mitt i tar rygg på trängselinspektörerna Max 20 kunder i butiken och handsprit i entrén. I Barkarby outlet följs den nya pandemilagen till punkt och pricka, kan länsstyrelsens inspektörer konstatera. "Butikerna vill göra rätt", säger...tisdag 26/1 11:40

Kommunen anordnar digitalt möte om trygghet

Nyheter Anmäl dig i dag om du vill vara med på mötet på torsdag På grund av coronapandemin fungerar inte fysiska informationsmöten just nu, men digitalt går så klart bra. På torsdag anordnar kommunledningen ett första sådant informationsmöte online, och då är det...tisdag 26/1 5:40