Utbildas. Genom äldreomsorgslyftet får personal möjlighet att utbilda sig vidare till exempelvis undersköterska. Foto: Mostphotos

Utbildning lyfter äldreomsorgen

Redan i höstas började 16 Tyresöbor, som arbetar med vård och omsorg av äldre, att kompetensutvecklas med hjälp av regeringens satsning Äldreomsorgslyftet.

  • Publicerad 10:54, 9 jun 2021

Tyresö kommun har varit snabba på bollen och håller fortsatt koll på stadsbidragen. I år har ytterligare 20 anställda inom äldreomsorgen fått möjlighet till kompetensutveckling.

– Vi har arbetsgrupper som förbereder sig så att vi snabbt kan ta beslut om hur stadsbidragen kan användas när de finns att söka. Det är viktigt att komma igång fort eftersom de flesta stadsbidrag är ettåriga, säger John Henriksson, chef för äldre- och omsorgsförvaltningen, Tyresö.

Enligt uppgifter från Socialstyrelsen utnyttjade Tyresö kommun hela sitt stadsbidrag både 2020 och 2021.

Bättre samarbete

John Henriksson säger vidare att han tycker att allt inte kan lösas inom äldreomsorgen.

– Vi behöver utveckla samarbetet med vårdcentralerna. Många äldre lever i ensamhet och isolering, vilket kan leda till psykisk ohälsa som vi behöver ta på största allvar. För en del människor kan det leda till självmedicinering och så småningom till missbruk, säger John Henriksson.

Tid för studier nu

Majoriteten av deltagarna går en basutbildning på tre terminer för att få en komplett undersköterskeutbildning.

– Vissa medarbetare behöver bara komplettera en tidigare basutbildning och vissa väljer att läsa en specialinriktning, som till exempel om psykisk ohälsa, säger John Henriksson,

Under pandemin har det varit en minskad efterfrågan på äldreomsorg.

– Det i kombination med äldreomsorgslyftet gör att det finns tid för studier nu. När de som utbildas kommer tillbaka så kommer troligtvis efterfrågan ha ökat igen.

Nya arbetstillfällen

Det finns flera vinster med Äldreomsorgslyftet.

– Det möjliggör att fler kan arbeta när de som arbetar i vanliga fall studerar, säger John Henriksson.

Vilka som får gå utbildning väljs ut tillsammans med chefer i äldreomsorgsverksamheterna. När man kommer tillbaka från utbildningen har man garanterad heltidstjänst om man stannar i kommunen.

– Det här skapar också tryggare anställningsformer inom äldreomsorgen, inte bara i Tyresö utan i hela samhället och det bidrar till en tryggare välfärd, säger John Henriksson.

Entusiastiska och målmedvetna

Carina Frisk är rektor på Tyresö komvux, C3L, och hon ser flera vinster med Äldreomsorgslyftet.

– Det är jättekul att man inom kommunen kan få flera förvaltningar att samarbeta, som nu äldre- och omsorgsförvaltningen med barn- och utbildningsförvaltningen, säger hon.

Carina Frisk ser en skillnad hos de här studenterna jämfört med andra:

– Som jag har förstått det är de väldigt entusiastiska och målmedvetna. Med utbildningen kan de söka sig vidare om de vill och det skapar en frihet. Känner man sig fri är det större chans att man trivs bättre och arbetar där man vill vara. Vissa kanske vill läsa vidare till sjuksköterska.

Äldreomsorgslyftet höjer standarden

Äldreomsorgslyftet presenterades av regeringen under våren 2020 och innebär att staten finansierar kostnaden för den tid en anställd är frånvarande på grund av studier till undersköterska eller vårdbiträde.

Från 2021 kan personalen också fortbilda sig genom andra kompetenshöjande utbildningar inom vård och omsorg av äldre. Dessutom kan nu även första linjens chefer, som arbetar inom vård och omsorg av äldre, fortbildas. Syftet är att stärka äldreomsorgen.

Socialstyrelsen har i uppdrag att betala ut statsbidrag till Sveriges kommuner som ersättning för att anställda inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre ska kunna utbilda sig på arbetstid.

Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda drygt 3,3 miljarder kronor för 2021.

Äldreomsorgslyftet bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Källa: Regeringen, Socialstyrelsen

Visa merVisa mindre