Ursviksskolan ska byggas ut

  • Publicerad 13:30, 13 feb 2012

Ursvik Ursviksskolan ska byggas ut och få plats för 420 elever. I dag går ungefär 250 barn på skolan och kommunen bedömer att trycket på skolplatser ökar i framtiden.

Den befintliga skolbyggnaden från 2004 ska enligt kommunens förslag byggas ut. Den finns en ursprunglig skolbyggnad från 1927 på området som används som motionsgård, och det ska den göra även i fortsättningen. Ett samrådsmöte om skolutbyggnaden hålls på torsdag kl 18 i Ursviksskolans matsal. Bygget väntas tidigast starta 2013.