Sara Göransson och Filipe Balestra vill bevara bron och bygga bostäder under. Foto: Läsarbild Urban Noveau/montage

Urban Nouveau överklagar broupphandling

Företaget Urban Nouveau vill att förvaltningsrätten ska överpröva stadens beslut att riva Gamla Lidingöbron. På fredagen lämnade de in sin formella ansökan om överprövning.

  • Publicerad 09:44, 14 okt 2018

Mitt i Lidingö har tagit del av Urban Nouveaus ansökan om överprövning.

Här kritiserar de Lidingö stads agerande som lett fram till beslutet att låta riva Gamla Lidingöbron. I oktober vann företaget Implenia mångmiljonupphandlingen som ger dem uppdraget att riva den gamla bron och bygga en ny.

Urban Nouveau menar i stället att deras förslag löser de tekniska och funktionsmässiga krav som staden har. De har visat att deras förslag är billigare. I förslaget bevaras också Gamla Lidingöbron.

Lidingö stads nuvarnade ledning har haft en njugg inställning mot Urban Nouveaus förslag. De menar att förslaget kom försent och att det är riskabelt tidsmässigt och finansiellt.

Kontakt med staden sedan 2011

I ansökan om överprövning hävdar Urban Nouveau att staden dels känt till deras förslag en längre tid, sedan 2011. Och dels att politiker och tjänstemän på staden har agerat på ett sätt som de upplevt som mycket uppmuntrande.

Bland annat ska ska kommunstyrelsens före detta ordförande Anna Rheyneuclaudes Kihlman har sagt på ett möte med Urban Nouveau i december 2016 att en annan påtänkt arkitektfirma var ute i leken sedan de presenterat sitt förslag.

Mitt i har tidigare frågat Hans Barje, som också deltog i mötet, om det skedde. Han säger att han inte minns vad som sades på mötet.

Ett annat möte bokades in som sköts upp. Bland annat på grund av en pågående trafikutredning i staden.

Uppdraget var att riva bron

Hösten därpå, i oktober 2017, meddelade Anna Rheyneuclaudes sin avgång. Urban Nouveau ska då haft ett möte och sms-kontakt med efterträdaren Daniel Källenfors som ska ha uppmanat företaget att det var upp till dem att göra sitt förslag trovärdigt.

Sedan vände staden plötsligt då en upphandling lanserades som var formulerad så att Urban Nouveau inte kunde lämna in sitt förslag. Upphandlingen gick nämligen ut på att riva Gamla Lidngöbron och bygga en ny bro.

Expert intygar att renovering är möjlig

Upphandlingen skulle vara klar 1 oktober. Men Urban Nouveau försökte in i det sista få Daniel Källenfors att skjuta upp beslutet. De presenterade detaljerat tekniska lösningar för de båda broarnas renovering, ekonomi och tidplan. Projektets delar bekräftades av utomstående partners.

Bland annat intygar den portugisiske broexperten Antonio Adão da Fonseca, med 45 års yrkeserfarenhet, att den renovering av gamla Lidngöbron som företaget planerar inte bara är genomförbar. Metoden är dessutom vanlig och väl beprövad på många håll i världen.

Trots invändningarna beslutade en enig kommunstyrelse 1 oktober att fortsätta med rivningsplanerna.

Stadens agerande genom hela processen ligger nu till grund för Urban Nouveau ansökan om överprövning. De menar att Lidingö stad har brutit mot lagen om offentlig upphandling eftersom dess agerande påverkat det konkurrensuppsökande skedet av upphandlingen till deras nackdel. De vill nu att förvaltningsrätten ska besluta att upphandlingen måste göras om.

Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande, säger att kommunsstyrelsen valt det förslag de ansett vara bäst för Lidngöborna. I detalj vill han inte kommentera överprövningen.

– Det är deras rätt att överklaga, jag har inte så mycket mer att säga om det just nu.