Sara Göransson och Filipe Balestra ville ge bron nytt liv med highlinepark och bostäder. Foto: Läsarbild Urban Noveau/montage

Urban Nouveau får inte överklaga broupphandling

Företaget Urban Nouveau jobbade många år för att få gehör hos staden för ett alternativ till att riva Gamla Lidingöbron. Nu får de kalla handen av förvaltningsrätten som inte vill pröva deras överklagan av broupphandlingen.

  • Publicerad 15:28, 2 nov 2018

Förvaltningsrätten ger inte företaget Urban Nouveau talerätt för att få Lidingö stads upphandling om Gamla Lidingöbron överprövad.

Förvaltningsrätten skriver i sitt beslut att Urban Nouveau inte kan anses ha haft ett intresse att vinna upphandlingen utifrån det uppdrag som Lidingö stad ville få utfört – nämligen att riva Gamla Lidingöbron och bygga en ny bro.

Bostäder och park skulle ge bron nytt liv

Sara Göransson och Filipe Balestra, som driver företaget jobbade i fler år på att få stadens gehör för ett alternativ till att riva Gamla Lidingöbron. Deras idé var att bygga bostäder under bron och en park ovanpå. I förslaget ingick också en förstärkning av vägbron som löper bredvid dagens tågbro.

Staden ville inte lyssna

Staden höll dock hårdnackat kvar vid beslutet att riva bron, trots att det beslutet kritiserats.

När staden till slut presenterade sin anbudsförfrågan var den formulerad så att en rivning av gamla bron ingick. Detta gjorde att Urban Nouveau valde att inte lägga in ett anbud. De fortsatte dock att jobba med sitt förslag där både de tekniska och funktionsmässiga kraven från staden uppfylls.

Skulle bli billigare att bevara bron

När entreprenören Implenia vann upphandlingen valde de att ansöka om att upphandlingen skulle överprövas. Bland annat för att deras förslag beräknas att bli billigare än än det anbud som staden valt att gå vidare med. De anser också att det är av yttersta vikt att bevara den kulturhistoriskt viktiga Gamla Lidingöbron.

Men förvaltningsrätten beslutar alltså nu att inte ge dem talerätt. Beslutat kan dock överklagas.