Annette Blomberg, Eva Fredell, Ea Hamilton och Kerstin Hedberg tycker det är helt fel att offra parkområden i stan för kontorsbyggen. Foto: Ulrika Lind

Uråldriga ekar offras för kontor

När NCC bygger nytt i Kristinebergs slottspark huggs åtta hundraåriga ekar ner. Nu tar en grupp Kungsholmsbor strid för träden. – Det är överklaga som gäller, säger Ea Hamilton.

  • Publicerad 00:00, 2 okt 2012

Lindhagen, Hornsberg och Marieberg – näst på tur för ny bebyggelse på Kungsholmen står Kristinebergs slottspark. Den nya trafikplatsen vid Kristinebergsmotet är redan på gång och under de kommande veckorna rivs Kristinebergs hotell, där cirka 250 bostäder planeras.

Samtidigt finns planer på nya kontor längs med Essingeleden, hundra meter från de nya bostäderna. Tanken är att kontorshuset ska fungera som bullerskydd för det nya bostadsområdet.

Men planerna väcker känslor. Platsen där det ska byggas är i dag hem för en femtedel av Kristinebergs slottssparks 40 grova ekar, varav många är mellan 300 och 600 år gamla. 2010 gjordes den senaste inventeringen av parken – där ekbeståndet ansågs viktigt för att bevara den biologiska mångfalden i länet.

– Vi har bedömt det här som ett av de viktigaste kärnområdena för ekar med höga naturvärden. Det låter som ett stort ingrepp och jag kan inte se att det är något annat än negativt för naturvärdena, säger rapportförfattaren Magnus Nilsson vid Ekologigruppen AB, som stod bakom inventeringen.

Ea Hamilton, Eva Fredell, Kerstin Holmgren och Anette Blomberg bor alla på Kungsholmen och oroas över vad de upplever som en skövling av Stockholms parker.

– Det handlar inte bara om ekarna. Den här platsen rymmer otroligt många viktiga ädellövsträd som försvinner. Jag förstår att man måste bygga, men samtidigt flyttar massor av kontor ut från stan. Varför kan man inte bygga bostäder där i stället? säger Eva Fredell och får medhåll av Kerstin Hedberg:

– Jag är uppvuxen i Fredhäll och det är inte klokt hur man skövlar grönområden utan att ta hänsyn till vad medborgarna tycker.

Exakt hur husen ska se ut är inte klart – men att ekarna försvinner bekräftas av Ewa Reuterbrand, landskapsarkitekt vid exploateringskontoret.

– Ja, tyvärr är det så, säger hon och tillägger att man från kontorets sida har försökt hitta lösningar för att träden ska få stå kvar.

– Det här är ett problem vi hamnar i när vi förtätar staden. Det går inte ihop rent ekologiskt. Det är konsekvensen av att man väljer att förtäta Stockholms innerstad.

Joakim Larsson (M), ordförande i exploateringsnämnnden, anser att de nya bostäderna väger tyngre än bevarandet av träden, men utesluter inte att en opinion mot fällningen kan ändra den kommande planprocessen.

– I en samrådsprocess kan det komma in många synpunkter. Men som jag bedömer det i dag är mervärdet för 250 bostäder och kontorsplatser med en bulleravskärmade funktion, högre än att bevara de åtta träden. Men det kan hända att det ändras under samrådstiden, säger han.

Enligt exploateringskontoret pågår just nu en översikt av NCC:s planer för området och tidigast våren 2013 kan ett samråd bli aktuellt. Att det kommer att bli protester är Ea Hamilton, Eva Fredell och de andra övertygade om.

– Det är självklart att vi måste protestera när vi har möjlighet. Det är överklaga som gäller, säger Ea Hamilton.

Fakta

Byggplanerna

Exploateringen av Kristine­bergsparken ingår i det program för nordvästra Kungsholmen som stadsbyggnadsnämnden antog i juni 2002.

Projekten länkas samman: först byggs den nya trafikplatsen vid Kristinebergsmotet. Därefter påbörjas bygget av kontor på Ekbacken och sedan byggs bostäder, förskola och gator vid nuvarande Kristine­bergs hotell.

Källa: Stadsbyggnadskontoret

Visa merVisa mindre