Hårt trafikerad. Trafikverket planerar bland annat att bygga för en gångtunnel under Tungelstavägen vid Västerhaninge station för att förbättra trafiksäkerheten. Foto: Maria Nykvist

Upprustningen av Tungelstavägen pausas

Trafikverket har planer på att bygga om delar av Tungelstavägen för att förbättra trafiksäkerheten. Men nu pausas planerna.

  • Publicerad 06:15, 29 dec 2020

Ambitionen är att genomföra projektet, men vi kan bli tvungna att banta ner det.

Trafikverket planerar att bygga om delar av länsväg 257 mellan Västerhaninge och Tungelsta för att förbättra trafiksäkerheten.

Man har pekat ut åtta åtgärder som bland annat ska göra det säkrare att korsa vägen och kliva av och på bussen. Man vill också förbättra framkomligheten för trafiken längs Tungelstavägen och i anslutande korsningar.

Saknas pengar till projektet

Planen var ute på samråd i somras och planerad byggstart var satt till 2021.

Men nu pausar Trafikverket, som äger vägen, planerarna eftersom det inte finns full finansiering.

Enligt Lars Segerman, projektledare på Trafikverket, tittar man nu över hur man kan gå vidare med projektet, och byggstart är framflyttat till tidigast 2022, förutsatt att planerna inte överklagas.

– Ambitionen är att genomföra projektet, men vi kan bli tvungna att banta ner det. Vilka delar det i så fall blir vill jag inte spekulera i, utan man måste göra en översyn för att se var man får mest nytta för pengarna, säger han.

Skippa ny tunnel

Att projektet pausas oroar Haninge kommun.

– Vi är rädda att det blir det eller inga åtgärder alls, eller att de kommer att dröja länge. Vi får in mycket synpunkter om vägen och vi är angelägna om att få till en förbättring, säger Robert Örtegren, trafikstrateg i kommunen.

Om någon av åtgärderna ska bort anser kommunen att det är den föreslagna tunneln under Tungelstavägen vid Västerhaninge station, vilken är tänkt ska ansluta till tunneln som redan finns under tågspåren.

– Om man hittar en annan lösning där så tror jag att Trafikverket klarar budgeten. Här ser vi att man i stället kan göra mycket enklare lösningar såsom trafiksignaler, staket eller ett upphöjt övergångsställe, säger han.

Åtta planerade förbättringar på Tungelstavägen

Närmre till bussen med ny busshållplats vid Gråbergsvägen

Ny passage under Tungelstavägen för cyklister och gångtrafikanter, vid Västerhaninge station

Säkrare övergångsställe för cyklister och gångtrafikanter vid Tungelsta skola

Säkrare korsning vid ICA/Parkvägen

Säkrare korsning vid Mulstavägen

Korsningen vid Hammarbergsvägen/Skolvägen flyttas söderut

Ökad säkerhet med ombyggd busshållplats vid Hammarbergsvägen/Skolvägen

En rondell vid korsningen Södertäljevägen/Tungelstavägen

Källa: Trafikverket

Visa merVisa mindre