Rustas upp. Klockstapeln, som gestaltar parken, ska rustas upp med bättre ljus. Foto: Anna Aalto

Upprustning av parken ska locka fler

I dag är Klockstapelparken en bortglömd park i Täby Kyrkby. I vår kan det vara parken Täbyborna samlar kraft och promenerar i.

  • Publicerad 17:00, 22 sep 2021

En meditativ plats och en park dit man kommer för att hitta lugnet.

För tillfället är Klockstapelparken en byggarbetsplats. Men om ett par månader, när vi närmar oss jul, väntas en ny och fräsch park stå redo att ta emot så väl vuxna som barn.

– Det första grävtagen har tagits, vilket känns väldigt kul. Det ska bli roligt att se resultatet, säger landskapsarkitekten Anna Aalto.

Bättre belysning, nya sittplatser, och mer blomsterarrangemang är några av de förbättringar som väntar i parken i vinter.

– Sittplatserna och lekplatsen är slitna och belysningen är väldigt dålig. Genom att förbättra belysningen i parken kan vi öka tryggheten för besökarna. I dag blir det mörkt på många ställen i parken, säger Anna Aalto.

Framtid. Visionsbild över hur Klockstapelparken kan se ut efter upprustningen. Foto: Anna Aalto

Längtar. Anna Aalto längtar tills upprustningen av Klockstapelparken är färdig. Foto: Tyréns

– Klockstapelparken ska vara en meditativ plats med alla blommor och en park dit man kommer för att hitta lugnet, samla kraft eller för att ta en promenad.

En bortglömd park

Anna Aaltos vision är att parken ska användas av flera. I dag är parken ganska okänd och det är inte många som vet att den finns, berättar hon. Något en upprustning kan förändra.

– Med upprustningen hoppas vi att människor i den närmsta omgivningen får veta att den faktiskt finns. Förhoppningsvis kan det även locka hit människor från andra delar av kommunen också.

– Framför mig ser jag sällskap från kyrkan som kanske minglar i parken efter ett bröllop.

Parkens lekplats kommer också att rustas upp och en ny lekställning ska ställas dit.

– Lekplatsen är till för att besökarnas barn ska ha något att sysselsätta sig med. Det är en lekställning med lugna lekinslag, säger Anna Aalto.

Arbetet har försenats, varför då?

– Vi hade möjligheten att senarelägga bygget och vi ville inte ha parken stängd hela sommaren. Parken skulle rustas upp i år och den kommer fortfarande bli klar inom tidsramen, så det var ett enkelt beslut att ta.

Nu rustas Klockstapelparken upp

Arbetet påbörjades i augusti och beräknas vara färdigt i december.

Arbetet sker vardagar mellan 07.00 till 17.00.

Stora maskiner och fordon körs i området.

Parken är helt avstängd under byggperioden.

Källa: Täby kommun

Visa merVisa mindre

Antal miljoner kommunen lagt på rustning av parken

2018: 3,1 miljoner

2019: 6,7 miljoner

2020: 0,6 miljoner

2021: 0,8 hittills (beräknar totalt 6,3 pga stor entreprenad Klockstapelparken som byggs nu)

Visa merVisa mindre