Förändringar. Ingenjörsvillan och Kontorsvillan är två av byggnaderna från förra sekelskiftet i Kyrkhamn som står inför förändringar. Foto: Mikael Andersson och Erik Engstrand

Upprustning av byggnaderna i Kyrkhamn på gång

Flera av de 100 år gamla byggnaderna i naturområdet Kyrkhamn ska få ny användning. Både nya privatbostäder, gårdsförsäljning, lunchkaféer och mer kulturverksamhet ryms i planerna.

  • Publicerad 17:19, 8 apr 2021

Nyligen kom beskedet från kommunen att 1800-talstorpet Nybygget i Kyrkhamn rivs. Men de andra byggnaderna i naturområdet kan stå inför ett ansiktslyft.

Husen byggdes runt förra sekelskiftet när Lövsta sopstation var nyöppnad, men flera används bara sparsamt i dag.

Vatten och avlopp

Vatten och avlopp kan komma att dras till byggnaderna inom kort. Byggnaderna har potential att kunna användas bättre, menar fastighets- och bostadsrådet Dennis Wedin (M).

Ändring. Ingenjörsvillan är en av ett tiotal byggnader som Stockholms stad äger i naturområdet Kyrkhamn. Villan planeras nu göras om till privatbostad. Foto: Mikael Andersson

Det finns så många historiska delar som vi måste bevara

– Det finns så många historiska delar som vi måste bevara. Men de måste tjäna människorna och Kyrkhamn på bästa sätt. Alternativet är att några byggnader till slut förfaller, säger han.

Praktfulla Ingenjörsvillan som tidigare använts till konferenser, kurser och bröllop kan komma att stängas för allmänheten.

– Den kanske är lämpligare som privatbostad. Det är något vi kollar närmare på, säger Dennis Wedin.

Foodtrucks och kafé

Kontorsvillan från 1902 har stått tom och har inte kunnat nyttjas som varken ordentligt kafé eller restaurang på grund av bristen på fungerande va.

Lövsta skola innehåller i dag ett antal konstateljéer. Foto: Henrik Henriksson

Vi kanske måste göra prioriteringar

I Lövsta skola finns lokaler för konst och kultur, men Dennis Wedin tror att det finns potential för fler utställningslokaler.

– Gårdsförsäljning, pop up-försäljning, foodtrucks, aktiviteter, vandringar och events skulle också kunna bli aktuellt i Kyrkhamn. Där skulle lokala föreningar kunna involveras.

Kan en för dyr VA-offert innebära att ni river fler byggnader?

– Jag är övertygad om att vi kommer vidare med vatten och avlopp, men vi kanske måste göra prioriteringar. Vi kommer återkomma kring den exakta tidsramen och kostnaderna. Just nu utreds vilken lösning som rekommenderas.

Men 1800-talstorpet river ni?

– Där finns en rasrisk och det saknas potential för fastigheten. Vi måste våga ta sådana steg när det inte är rimligt med investeringar. Men ingen annan rivning är aktuell, säger Dennis Wedin.

Kontorsvillan i Kyrkhamn. Foto: Mikael Andersson

Ingenjörsvillan i Kyrkhamn kan vara på väg att bli privatbostad. Foto: Åsa Sommarström

Lövsta skola innehåller i dag ett antal konstateljéer. Foto: Henrik Henriksson

1975 sålde staden ett antal av sina hus från förra sekelskiftet i Kyrkhamn, men ett tiotal blev kvar i stadens ägo.

Bland dem Ingenjörsvillan, Kontorsvillan, Lövsta skola och torpet Nybygget.

Torpet Nybygget är den enda fastigheten som staden bestämt att riva. De två stugorna byggdes omkring 1860 och har under flera års tid förfallit utan att upprustningar gjorts. 2020 sade staden nej till förfrågningar om renoveringar och uthyrningar av torpet som bostad.

Visa merVisa mindre

Torpet Nybygget byggdes troligen kring 1860 enligt mantalslängderna, enligt Hässelby hembygdsförening. De två stugorna är illa nedgångna och staden har beslutat att riva dem. Foto: Lars Hannéll

Några av byggnaderna i Kyrkhamn

1975 sålde kommunen ett antal av sina hus från förra sekelskiftet i Kyrkhamn, men ett tiotal blev kvar i stadens ägo. Här är några av dem:

Ingenjörsvillan

Byggdes år 1892 som bostad åt renhållningsverkets chef. Till huset hörde en större trädgård där frukt, bär och grönsaker odlades. Mellan 2009 och 2019 bedrev två familjer hälsoaktivteter, behandlingar och kurser. Villa har även använts till bröllop, dop och konferenser.

Kontorsvillan

Huset byggdes 1902 som kontor för renhållningsverksamheten i Lövsta samt bostad till kontorschefen. Sedan mitten av 1900-talet har den haft olika privata hyresgäster. 1990 renoverades villan utvändigt och i början av 2000-talet renoverades bottenvåningen. På somrarna har det bedrivits kafé här, men bristen på vatten och avlopp har gjort det svårt.

Lövsta skola (Lövsta folkskola)

Byggdes 1903 åt renhållningsverkets arbetarbarn som blev allt fler. 1938 stängdes skolan och 1944 blev döptes den om till Spångagården för Hässelbys och Spångas ungdomar. Vaktmästarbostad ordnades intill. Byggnaden upprustades 1953. Den gamla byggnaden har sedan 1980-talet innehållit konstateljéer. Skolan ligger längs vägen mellan Lövsta och Kyrkhamn uppe på en höjd med utsikt över Mälaren.

Nybygget

Historisk torpmiljö finns vid torpet Nybygget som består av två stugor som tros ha byggts omkring år 1860. På 1950-talet arrenderades de ut för trädgårdsbruk och som bostad till lantarbetare på Riddersvik. Men i flera års tid har torpet förfallit och varit aktuellt för staden att riva. 2020 sade staden nej till förfrågningar om renoveringar och uthyrningar av torpet som bostad eftersom vatten och avlopp saknades. Staden lämnar nu in rivningsansökan.

Källa: Kyrkhamnföreningen/Lövstaalliansen och Hässelby hembygdsförening

Visa merVisa mindre