Sex föreningar har skrivit på ett upprop mot vad de anser är vanvård av kommunens kulturfastigheter. Här Solveig Dahl och Tomas Andreason, från Naturskyddsföreningen Tyresö, vid Rundmars gård. Foto: Pekka Pääkkö

Upprop mot vanvård av torp och gårdar

Sex föreningar har skrivit under ett gemensamt upprop i protest mot vad de anser är vanvård av kommunägda torp och gårdar. "Vi har sett hur husen förfaller utan plan för framtiden", säger Solveig Dahl, Naturskyddsföreningen.

  • Publicerad 06:53, 19 apr 2021

Vinden krusar Albysjön och blåser upp över de igenvuxna hagarna vid Rundmars gård. Gården har stått öde sedan 2017 och dess fönster täcks av plywoodskivor. Sönderslaget fönsterglas ligger vid den forna entrén.

– Vi har sett hur det här huset, och andra kulturbyggnader, förfaller utan plan för framtiden, säger Solveig Dahl, ordförande i Naturskyddsföreningen, som Mitt i Tyresö träffar tillsammans med föreningskollegan Tomas Andreason.

Sex har skrivit under

Naturskyddsföreningen och fem andra föreningar har skrivit under uppropet, som Tyresöradion tidigare har haft ett inslag om. Uppropet som riktar sig till politikerna i Tyresö. Föreningarna pekar på att många av kommunens kulturfastigheter är i akut behov av vård och upprustning.

De kräver att kommunen åtgärdar det omedelbart, och att de tar fram en långsiktig plan för hur byggnaderna ska förvaltas, få tillsyn och användas.

– Det får inte fortsätta såhär, säger Tomas.

Rundmars gård ligger i Tyresta nationalpark. Foto: Pekka Pääkkö

Men det handlar inte bara om byggnaderna, poängterar de.

– Värdet ligger också i ett ålderdomligt kulturlandskap där människor har bott länge. Landskapet och miljöerna tillsammans med husen berättar om hur de vanliga människorna levde, säger Tomas.

De återkommer till möjligheterna.

– Besöken i Tyresta ökar nu under corona men kommer också göra det på sikt. Naturen är Tyresös stora tillgång, säger Tomas.

– Det är som en gömd skatt där potentialen måste ses, säger Solveig.

Vill se betande djur

David Neveling, arrendator vid Uddby gård, har tidigare tagit fram ett förslag där Rundmars gård skulle bli ett besökscentrum för Tyresta och ett nav för fädbodturism där restaurerade torp används som övernattning och raststugor. Tomas och Solveig lyfter fram det som ett bra alternativ.

– Djuren kan hålla landskapet öppet, olika leder skulle kunna utgå härifrån och det skulle kunna finnas ponnyridning och övernattning, säger Solveig.

Detta kräver föreningarna

Naturskyddsföreningen Tyresö, Tyresö hembygdsförening, Friluftsfrämjandet Tyresö, Scouterna Krusboda/Trollbäcken, Tyresö Fiskevårdsföreningen, Söders–Tyresö har skrivit under uppropet.

Föreningarna kräver att "kommunen tillsätter kompetent personal, anlitar antikvarisk expertis och ställer medel till förfogande" för bland annat "omedelbar åtgärdsplanering och verkställighet av de mest akuta åtgärderna inklusive skötsel av de öppna kulturmarkerna".

De vill se en "långsiktig plan för en hållbar förvaltning, tillsyn och användning av kulturfastigheterna där de kulturhistoriska värderna prioriteras".

I väntan på långsiktiga lösningar vill de se "tillfälliga meningsfulla verksamheter".

Visa merVisa mindre

Tomas stämmer in:

– När bron över Nyforsviken byggs ligger det här väldigt bra till. Genom att ta hand om husen och kulturlandskapet går det att lyfta upp kultur, historia och främja den biologiska mångfalden. Det är många pusselbitar som passar ihop med brukandet av markerna, tillsyn av djur och användningen av husen.

Kommunen ska ta fram en strategi för kulturfastigheternas framtid.

– Vi är förhoppningsfulla med fjärilar i magen. Det gäller att man inser värdet, säger Tomas.

En av Tyresös äldsta gårdar

Rundmar är en av Tyresös äldsta gårdar. Redan på 1400-talet ingick gården i Tyresögodset.

Torparna på Grändalen, Karlberg och Uppsätra gjorde sina dagsverken på Rundmar där jordbruket upphörde på 1940-talet.

Kommunen köpte gården för ungefär tio år sedan.

Fram till 2017 var gården bebodd. Senaste hyresgästen hade ridverksamhet men flyttade efter att kommunen sa upp avtalet.

Visa merVisa mindre