Andra myndigheter. Täby kommuns ordförande i barn- och grundskolenämnden, Petter Norrthon (L), säger att frågor om arbetsmiljö på skolan och skollagen inte hanteras av kommunen, utan av Arbetsmiljöverket och Skolinspektionen.

Uppmaningen till lärarna: ”Gör en ny anmälan”

Enligt ordförande i barn- och grundskolenämnden, Petter Norrthon (L), har antalet klagomål mot Mellansjö skola till kommunen minskat under året som har gått.

  • Publicerad 11:30, 28 maj 2021

Det står lärarna fritt att höra av sig till oss.

– Utifrån den information jag har fått så har det inte under den senaste perioden kommit in några klagomål till kommunen, säger Petter Norrthon (L).

– Vi är medvetna om att lärare har haft synpunkter på sin arbetsplats, och att Skolinspektionen och Arbetsmiljöverket har gjort nedslag. Vi ser det förstås som väldigt viktigt att huvudmannen utreder det på ett bra sätt, men de här utredningarna är inte något som kommunen lägger sig i.

Enligt Petter Norrthon är frågor om arbetsmiljö och skollagen något som ligger på Arbetsmiljöverket och Skolinspektionen.

– Det finns en gränsdragning här, vilka delar som Skolinspektionen ska titta på och vilka klagomål som kommunen ska titta på, säger han.

Det betalar kommunen

På resursskolan Mellansjö går cirka 80 elever varav 19 elever som är skrivna i Täby. Det finns många eleverna från grannkommuner, som Danderyd.

Från juni 2019 till och med april 2021 har skolan fått ett totalbelopp på 11 miljoner kronor för Täbyeleverna. Det gäller både skolpeng och olika tilläggsbelopp, som ser olika ut för olika elever. Grovt räknat betalas 36 000 kronor ut i månaden per elev från Täby kommun.

Tilläggsbeloppen ska bland annat finansiera eventuella elevassistenter, tekniska stöd som hörslingor, eller övriga personalkostnader.

Hur ser du på lärarnas kritik?

– De här lärarna förefaller oroliga över situationen, och det är beklagligt att höra. Jag skulle råda till att göra en ny anmälan till Skolinspektionen om man menar att det inte har blivit bättre. Med det sagt så har jag inte helt insyn i hur det faktiskt är på skolan, men det står lärarna fritt att höra av sig till oss också.