Färre fiskar. Från bland annat Säbysjön är kommunens rekommendation. Foto: Mikael Andersson

Uppmaning: Avstå fisk från Säbysjön och Görväln

Säbysjön och Görväln vid Mälaren har så höga halter av miljögiftet PFAS att Järfälla kommun rekommenderar att inte äta fisk fångad där mer än två, tre gånger per år.

  • Publicerad 10:42, 14 jun 2022

Järfälla kommun har gått ut med "kostrekommendationer" eftersom EU har infört lägre riktvärden för PFAS.

Kommunen rekommenderar därför att inte äta egenfångad fisk från Mälaren vid Görväln Görväln och Säbysjön oftare än två till tre gånger per år.

– De höga nivåerna av PFAS-ämnen i Mälaren vid bland annat Görväln och i Säbysjön gör att vi behöver den här rekommendationen. De PFAS-ämnen som vi vanligtvis får i oss orsakar inga akuta hälsoproblem, men man vet inte hur de påverkar oss på lång sikt med ständig exponering. Därför behöver de begränsas eller undvikas, säger Emelie Westberg, kemikaliesamordnare på Järfälla kommun, i ett uttalande.

PFAS-ämnen är ett samlingsnamn för en stor grupp ämnen. PFOS är det ämne i PFAS-gruppen som förekommer i högst halt i fisk. De mängder av ämnet vi vanligtvis får i oss orsakar inte akuta hälsoproblem. Men ämnena kan lagras länge i kroppen och får man i sig det under en längre tid kan det påverka hälsan.

Överskrider miljönormen

I november 2020 undersökte Järfälla kommun Säbysjön och mätte halter av PFOS i abborre från sjön. Den högsta halten av PFOS låg på 16,4 mikrogram per kilo vilket överstiger miljökvaliteten för PFO som ligger på 9,1 mikrogram per kilo.

Kommunens rekommendation motsvarar den nationella rekommendation Livsmedelsverket ger till barn upp till 18 år, den som vill bli gravid i framtiden, gravida och ammande när det gäller fisk som kan innehålla höga halter dioxin och PCB, exempelvis strömming och Östersjölax.

Det rekommenderad intaget för egenfiskad fisk i Järfälla gäller från södra kommungränsen vid Hässelby hela vägen upp till Kallhäll, samt Säbysjön.