LJUSARE. Nu har gångtunneln mellan Holmvägen i Apoteksskogen och Hjortvägen i Sigma fått ledbelysning. Tanken är även att taket ska vitmålas. Foto: Privat

Upplysta tunnlar ska ge tryggare passager

Ny ledbelysning och vitmålade tak. Nu är Väsbys gång- och cykeltunnlar både ljusare och tryggare.

  • Publicerad 11:00, 28 nov 2019

Egentligen är kanske det bästa att få bort hela tunneln för att förbättra tryggheten.

TEKNISK CHEF. Charlotta Sangregorio är teknisk chef på Upplands Väsby kommun. Foto: Rosie Alm

Kommunen har under en längre tid bytt ut all belysning mot energisnål och ljusstarkare ledbelysning i totalt 47 gång- och cykeltunnlar runt om i Upplands Väsby.

– Vi har även kopplat om belysningen i en hel del långa tunnlar, där dagsljuset inte når in, så att de kan vara tända även dagtid, till exempel den i Sigma och vid Bendanrondellen, säger Charlotta Sangregorio, teknisk chef på Upplands Väsby kommun.

Hon berättar att taken kommer att målas vita i vissa tunnlar, vilket gör att ljuset reflekteras bättre och tunnlarna blir allmänt ljusare. Bland annat har man målat taken vita vid Husarvägen i höjd med Herrgårdsvägen och Ekebovägen.

Men det är inte alltid så bra att måla i tunnlar.

– I den långa tunneln i Sigma, där vi också ska måla taket vitt, har vi upptäckt att det krävs mer underhåll. För att kunna bedöma tunnelkonstruktionen är det inte alltid positivt ur säkerhetssynpunkt att täcka med annat material.

Hela Väsbyvägen ses över

Hon berättar att hela Väsbyvägen ska ses över enligt kommunens trafikstrategi.

– Egentligen är kanske det bästa att få bort hela tunneln för att förbättra tryggheten.

Hur mycket kommunen investerar i tunnlar varje år beror enligt Charlotta Sangregorio på vilka tunnlar som har behov av att renoveras.

– Men senast vi renoverade tunnlar med nytt tätskikt med mera låg kostnaden på 3 miljoner för två tunnlar.

Hon berättar att belysningen i tunnlarna kostat cirka 1,9 miljoner totalt under 2 år.

– Då ingick även åtgärder såsom att byta ut alla elluckor i tunnlarna så att det ska vara svårare att slå sönder dem så att belysningen slocknar, vilket kostade knappt 100 000 kr. 

Vilka tunnlar upplevs som otrygga?

– Det är svårt för oss att bedöma eftersom det beror på så många faktorer. Tunneln under Väsbyvägen har nämnts i media och trafikverkets tunnel under E4 vid Hagängen saknade helt belysning tidigare, så de har sannolikt upplevts otrygga av flera.

Det har även diskuterats utsmyckning av tunnlarna. Kommunstyrelsen har tidigare gett kontoret för samhällsbyggnad i uppdrag att utreda konstnärlig utsmyckning av gång- och cykeltunnlarna "i syfte att öka tryggheten och minska kostnaden för underhåll på grund av skadegörelse".

– Det har påbörjats en diskussion om konstnärlig utsmyckning i tunnlarna, men vi vet inte riktigt än var den landar. Det är ett spännande projekt, men en del konstutsmyckningar kan försvåra besiktning av gångtunnelkonstruktioner. Så det är ett beslut som måste vägas mot andra prioriteringar, säger Charlotta Sangregorio.

OTRYGG. Gångtunneln mellan Holmvägen i Apoteksskogen och Hjortvägen i Sigma upplevs av många som otrygg, särskilt på kvällarna. Nu har tunneln fått ny belysning. Foto: Charlotte Arwedsson

Gång- och cykeltunnlar i Väsby

39 gång- och cykeltunnlar som ägs och förvaltas av Upplands Väsby kommun.

8 gång- och cykeltunnlar som ägs och förvaltas av Trafikverket, förutom belysningen som Upplands Väsby kommun ansvarar för.

Total investeringsvolym för belysning under 2019: 5 miljoner kronor.
Ytterligare 1 miljon kronor öronmärkt till ”Belysning i Centrala Väsby”. 

Om belysningen är trasig kan det felanmälas via kommunens hemsida, app eller kontaktcenter.

Visa merVisa mindre