Camilla Stark, trygghets- och preventionschef, Upplands-Bro kommun. Foto: Upplands-Bro kommun / Niklas Loman

Upplevda otryggheten fortsatt hög

Färska siffror visar att Upplands-Broborna är otryggast i länet. Hur kan det bli bättre? Kommunens trygghetschef Camilla Stark berättar om planerna på en egen trygghetsundersökning samt att Finnsta ska bort från listan över utsatta områden.

  • Publicerad 13:48, 15 mar 2021

Nyligen sammanställde Sveriges kommuner och regioner, SKR, siffror från SCB kring trygghetsfaktorer runt om i landets kommuner. I Upplands-Bro kan en liten förbättring skönjas på flera punkter som SKR studerat.

I Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning som kom 2019 framgick att Upplands-Broborna är otryggast i Sverige. I SKR:s sammanställning är man otryggast i länet. Några nya siffror har ännu inte kommit från Brå, men väntas inom kort.

Camilla Stark är kommunens trygghets- och preventionschef. Under 2020 har hennes enhet ägnat mycket tid till att samordna arbetet i syfte att skapa en kommun-
övergripande bild, berättar hon.

Camilla Stark, trygghets- och preventionschef, Upplands-Bro kommun. Foto: Upplands-Bro kommun

– Jag är mest stolt över trygghetscentret, men det har vi inte fått använda som vi vill på grund av pandemin. Där samlar vi trygghetsfrågan och visar att vi tar den här frågan på allvar. Jag är även väldigt stolt över den uppsökande verksamheten, säger Camilla Stark.

Trygghetsarbetet gäller i högsta grad hela kommunen, även om man nyligen skapat områdesgrupper: en för Brunna, en för Bro och en för Kungsängen. Detta för att fånga upp de problem som kan vara specifika för respektive område.

Varför har kommunen den här höga nivån av upplevd otrygghet?

– Det funderar vi väldigt mycket på. Vi planerar att göra en egen trygghetsundersökning för att förstå det här bättre.

SKR har sammanställt siffror från SCB som bygger på deras medborgarundersökning. I Upplands-Bro har 1200 personer fått svara på enkätfrågor. Foto: Most Photos

Den upplevda otryggheten har flera förklaringar. En som Camilla Stark lyfter fram är kriminaliteten som finns i Bro.

– Den har påverkat samhället på ett sätt vi inte är vana vid. Upplands-Bro är också en kommun där många känner varandra och händer det något har många en beröringspunkt direkt eller indirekt, och det här tror jag också kan bidra.

Under de kommande åren så kommer Upplands-Bro att ha fullt fokus på att få bort Finnsta från polisens lista över utsatta områden.

– Det kommer ske en ny mätning i vår. Vi ska sätta oss med polisen och göra en analys över varför Finnsta är på listan – en djup analys. Vi måste ta reda på vad vi ska förebygga om vi ska genomföra förebyggande arbete.

Vad är den enskilt viktigaste faktorn för att Upplands-Bro ska bli tryggare?

– Det är en jättesvår fråga. Det vore så skönt om det var en fråga som vi kunde fokusera på och lösa tryggheten, men jag tror att det är det här lapptäcket som vi har talat om.

Kommunens egen trygghetsundersökning

Camilla Stark lyfter fram alla de mätningar som görs nationellt. SKR:s sammanställning av trygghetsfaktorer, och även Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning. Extra värdefull för kommunen var polisens trygghetsmätning som kom förra året, den var nämligen möjlig att bryta ner på kommundelsnivå.

– Vi vill komplettera de nationella mätningarna med en egen mätning kring våra frågor. Kommunen är inte igång med att skicka ut enkäter nästa vecka, men vi tittar på det här.

Visa merVisa mindre

SKR:s siffror

I denna mätning klättrar kommunen 70 placeringar. Från plats 173 till 103.

Antalet anmälda stöld- och tillgreppsbrott har sjunkit. Färre våldsbrott anmäls än tidigare år.

Hur trygg Upplands-Brobon känner sig utomhus på kvällar och nätter har sjunkit från 4,5 till 4,4, på en tiogradig skala.

Den upplevda tryggheten har förbättrats vad det gäller hot, rån, misshandel. En förbättring syns även kring inbrott i hemmet.

Källa: SKR / SCB

Visa merVisa mindre

Det här är coronaläget i Upplands-Bro just nu

✔ Så många bekräftade fall ✔ Antalet som fått vaccin I Upplands-Bro har den senaste veckan 102 nya bekräftade fall av covid-19 konstaterats.fredag 9/4 11:36

BLÅLJUS: Stöld och inbrott

Ständigt dessa stölder ur containrar på byggarbetsplatser. Nu har det hänt igen.torsdag 8/4 14:45