Bild tagen i våras på de nybyggda husen. Foto: Leon Hansén

Upplands-Brohus fick rätt mot byggbolaget

I snart ett år har nybyggda hus på Bagar- och Målarvägen i Bro stått tomma. Upplands-Brohus är i tvist med byggbolaget Serneke. Nu har ärendet prövats av en överbesiktningsnämnd, som ger kommunens bolag rätt. – Vi är nöjda med nämndens utlåtande, säger vd Ann Hermansson Alm.

  • Publicerad 18:27, 30 okt 2018

Hösten 2016 skrevs ett kontrakt mellan Upplands-Brohus och Serneke om att nio hus skulle byggas på Bagar- och Målarvägen i Bro.

Det första huset stod klart i fjol och inflyttningen skulle ha ägt rum den 27 november 2017.

Står fortfarande tomma

Nu, snart ett år senare, står husen med totalt 178 lägenheter fortfarande tomma. Och än finns inget datum för inflyttning. Husen gick igenom slutbesiktning, där en besiktningsman undersökte husen utifrån beställning och utförande.

– Vår motpart Serneke ansåg att besiktningsmannen utgått från fel handlingar, men nu klargjorde överbesiktningsnämnden att rätt handlingar användes, säger Ann Hermansson Alm, vd på Upplands-Brohus.

Det innebär att nämnden i stort sätt går på Upplands-Brohus linje, gällande brister som anmärkts såväl inne i husen som på utvändiga markarbeten. Det ska dock poängteras att utlåtandet endast är vägledande.

– Vi anser fortfarande att en del saker måste åtgärdas, medan annat bör göras upp ekonomiskt. Vissa saker är inte ekonomiskt motiverbart att ändra. Exempelvis har en parkett lagts som vi inte har beställt. Den kommer inte att rivas upp, utan hanteras ekonomiskt, säger hon.

Under processen har Upplands-Brohus gått miste om miljontals kronor i budgeterade hyresintäkter.

Hur ska ni täcka upp för detta?

– Det vill vi naturligtvis få ersättning för. Det finns alltid viteklausuler i entreprenadkontrakt, som ska ersätta den här typen av problem, säger hon.

Hur har ni hanterat kontrakt med hyresgäster?

– Vi vet att det här har ställt till med problem för många intressenter. Vi har skrivit kontrakt med ett fåtal personer, och till dem har vi erbjudit andra lägenheter.

Finns det risk att det hela går till domstol?

– Min förhoppning är att vi ska slippa utdragna tingsrättsförhandlingar. Men innan det överhuvudtaget går så långt rent spekulativt, hoppas jag att vi kan ta husen i förvaltning. Nu har vi fått utlåtande och kan börja diskutera utifrån detta.

Förhandlingarna fortsätter

Mitt i Upplands-Bro har intervjuat Tomas Järund, kommunikationschef på Serneke, för att ta del av entreprenörens syn på nämndens utlåtande.

– Vi ser det som att förhandlingarna fortsätter, säger Tomas Järund.

Han menar att Upplands-Brohus skriftligen förklarat att man vill åt en lösning så fort som möjligt gällande själva inflyttningen.

På frågor om eventuell ersättning för uteblivna hyresintäkter och justeringar av husen, svarar han att tvisten här inte är löst – oavsett vad nämnden säger.

–  Vi tar förhandlingarna vidare,

Striden om grustaget: Nu stoppas allt arbete

Överklagan. Länsstyrelsen stoppar allt arbete på Lindormsnäs 1:5. Naturskyddsföreningen överklagade Börje Wredéns (L) beslut att riva upp förbudet mot verksamheten på Lindormsnäs. Nu har länsstyrelsen ställt sig på Naturskyddsföreningens sida: All verksamhet...torsdag 24/6 17:01

Efter jättebeslaget av cannabis - 58-åring frias

Operation Costa. "Frias på grund av polisprovokation". Efter ett tillslag mot en lagerlokal i Kungsängen i februari 2020 så kunde polisen beslagta 388 kilo cannabis. Två män dömdes till fängelse vid Attunda tingsrätt inom ramen för polisens Operation...torsdag 24/6 12:06