Upplands-Brohus bygglov överklagas

Upplands-Brohus planerade lägenheter följer inte gällande detaljplan. ”Mindre avvikelse”, menar politiken. Det håller inte grannarna HSB med om som nu överklagat bygglovet.

  • Publicerad 09:39, 30 jul 2021

Är avvikelserna för stora får väl Upplands-Brohus rita om.

HSB har överklagat Upplands-Brohus bygglov för sitt projekt på Ringvägen respektive Kokillbacken i centrala Kungsängen. Här ska det kommunala bolaget bygga 152 lägenheter fördelade på fyra huskroppar.

I sin överklagan till Länsstyrelsen lyfter man fram att bygglovet som politikerna beviljade vid sitt möte i bygg- och miljönämnden den 20 maj strider mot gällande detaljplan för området, samt att bygglovet innehåller avvikelser som strider mot detaljplanens syfte ”och som inte kan anses vara av ringa karaktär”.

HSB överklagar bygglovet med hänsyn till sina boende som bor granne med fastigheten där projektet är planerat att uppföras. Man skriver att de boende i bostadsrättsföreningen Kungsvyn drabbas av flera ”allvarliga konsekvenser” i form av försämrad utsikt och även sämre tillgång till dagsljus om projektet blir verklighet i sin nuvarande form.

Strider mot detaljplanen

Det beviljade bygglovet strider mot detaljplanen både vad det gäller nockhöjd och byggnadsvolym. I överklagan står: ”Nockhöjderna i de fyra kvarter som ingår i nu aktuella bygglov överstiger högsta tillåtna med 0,155, 0,455, 0,595 respektive 0,895 meter”.

Därutöver breder hus nummer två och fyra ut sig 1,2 meter respektive 2 meter över så kallad ringmark samt korsmark.

I bygg- och miljönämndens handlingar från det aktuella mötet då bygglovet beviljades står att läsa:

”Storleken på avvikelsen bedöms i sammanhanget utgöra en mindre avvikelse enligt normalt språkbruk”.

Det här vänder sig HSB starkt emot och menar att det inte rör sig om någon mindre avvikelse utan en mycket allvarlig avvikelse från gällande detaljplan i området.

Länsstyrelsen handlägger det aktuella överklagandet och har i skrivande stund ännu inte avslutat frågan.

Trygg i beslutet

Börje Wredén (L), ordförande i bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun säger:

– Om länsstyrelsen anser att avvikelserna är för stora får väl Upplands-Brohus rita om, jag tror inte att ett sånt beslut innebär att det inte blir några hus.

Känner du dig trygg i ert beslut?

– Ja, det gör jag, samtidigt är det en välformulerad överklagan.

Hur ser du på uttrycket ”mindre avvikelse”?

– Det är inte lätt att svara på, det ska ses i relation till så mycket annat. Vår bedömning var att det handlar om en mindre avvikelse – och så ska man se även till andra omständigheter.

Ringvägen – detta återstår

Balder, hyresrätter.

Kungsängens Kyrkby 2:308.

Status? Arbetet inleds under våren / försommaren 2021. Beräknas stå klart 2024-2025.

Aktiebolag Upplands-Brohus, hyresrätter.

Kungsängens Kyrkby 2:307.

Status? Projektet har handlats upp och tilldelning pågår. Tomten är inhägnad och avverkad. Första inflytt beräknas ske i mitten av 2024.

Visa merVisa mindre

Planen: Kommunen vill bygga LSS-boende på fotbollsplanen

Grannar kritiska: "De har inte gjort sin hemläxa" I norra Brunna vill kommunen att Upplands-Brohus ska bygga ett LSS-boende. Grannarna menar att dessa boenden både ska och måste byggas, men de frågar sig om Upplands-Bro gjort sin hemläxa gällande...fredag 24/9 18:04

Ansvarig politiker: ”Inget är klart”

Kommunen om LSS-planerna i Brunna. Socialnämndens ordförande Martin Normark (L) som är ansvarig för de eventuella planerna i Brunna vill framhålla att ingenting är klart.fredag 24/9 17:59