Socialkontoret vill förbättra arbetet mot hemlöshet. Foto: Mostphotos

Upplands-Bro saknar plan mot hemlöshet

Varje år jämförs arbetet med hemlöshet mellan nordvästkommuner i Stockholm. I 2018 års rapport framgår att Upplands-Bro saknar en övergripande plan mot hemlöshet.

  • Publicerad 17:02, 27 sep 2018

År 2017 var antalet hemlösa i Upplands-Bro 25,4 per 10 000 invånare. Det är strax under snittet för hela länet som ligger på 31,9 per samma invånartal.

Saknar insatser mot hemlöshet

Samtidigt saknas en övergripande plan mot hemlöshet i kommunen och mot utestängning från bostadsmarknaden. Det finns heller inga rutiner för att förhindra avhysning av barnfamiljer i kommunen.

Saknas gör även en uppsökande verksamhet både för hemlösa samt för de som riskerar att förlora sitt boende. Med uppsökande verksamhet menas en tydlig funktion med uppgift att aktivt söka upp personer utan bostad och erbjuda socialtjänstens insatser.

Inte ensamma

Det är flera andra kommuner som saknar insatser mot hemlöshet, men Upplands-Bro ligger efter de flesta nordvästkommuner.

Utifrån resultat i undersökningen, som Socialstyrelsen ligger bakom, vill socialkontoret i Upplands-Bro att arbetet mot hemlöshet ses över. Rapporten togs upp under socialnämndens sammanträde den 20 september och har nu lagts till handlingarna.

Ventilationen på skola akutdålig

Kungsängen. Arbetsmiljöverket förbjuder Upplands-Bro kommun att använda Ekhammarskolans lokaler till skolverksamhet efter den 26 mars 2021 om inte en rad allvarliga brister som rör skolans ventilation åtgärdas.måndag 30/11 18:10