Upplands-Bros kommunhus i centrala Kungsängen och LO-borgen vid Norra bantorget i Stockholm. Foto: Åsa Sommarström / Mostphotos

Upplands-Bro har sämst personaltäthet i länet

LO har jämfört Stockholmskommunerna som arbetsgivare. Det här torde vara dyster läsning för Upplands-Bro. Men hos kommunen har man svårt att tolka innehållet.

  • Publicerad 19:42, 13 sep 2021

Rapporten. ”Bästa och sämsta arbets­givarkommun i Stockholms län”. Foto: LO

LO har jämfört kommunerna i Stockholms län utifrån en rad olika ämnen. Detta i syftet att ta reda på vilken av våra 26 kommuner som är den bästa, respektive sämsta arbetsgivaren.

Man har utgått från trettio nyckeltal som sedan grupperats ner i fem olika index. Alla nyckeltalen kommer från statistikdatabasen Kolada.

De olika indexen som sedan vägts samman är: anställningsvillkor, medianlön, personaltäthet, ledarskap och sjukfrånvaro.

Bottenplacering i länet

Av rapporten framgår att Upplands-Bro har den sämsta personaltätheten i länet, och i den totala placeringen blir det en bottennotering med plats: 23 av 26.

Laila Norstad, ordförande för LO-facken i Upplands-Bro och Järfälla, lyfter särskilt fram sjukskrivningarna i Upplands-Bro.

Sjukskrivningarna ökar

Hon säger att sjukskrivningarna har ökat från 6,4 procent 2019 till 8,2 procent 2020.
Siffrorna hänger samman med pandemin, men Norstad varnar samtidigt för den kommande tiden.

– Det stora risken är nu att sjukfrånvaron fortsätter att öka i kommunen och att fler blir långtidssjukskrivna. Forskning visar tydligt att sjukfrånvaron släpar efter. Det är inte som högst under en kris, utan får genomslag först några år senare, säger Laila Norstad.

Genrebild Foto: Mostphotos

Hon anser att det nu finns en stor risk för att man inom Upplands-Bro utvecklar en arbetsmiljöskuld med både långa sjukskrivningar och höga kostnader som följd.

– Många som har slitit i pandemins frontlinje riskerar att drabbas av ohälsa. Därför krävs nu en konkret handlingsplan med målet att undvika ohälsa. Om den styrande majoriteten vidtar åtgärder redan nu kan en ökning av långtidssjukskrivningarna förhindras, säger Laila Norstad.

KSO om LO:s oro

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) har inte läst LO-rapporten, och kan därför inte kommentera den närmare. Han får dock ta del av de frågor som den lokala LO-organisationen lyfter.

– Vi jobbar ständigt med det här frågorna. Det är ett pågående arbete hur våra medarbetare mår och att de kan komma tillbaka i tjänst, det här är en central del av att vi vill vara en attraktiv arbetsgivare, säger Fredrik Kjos.

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) Foto: Upplands-Bro kommun / Åsa Sommarström

"Svårt att tolka innehållet”

Stefan Revestam är HR-analytiker hos Upplands-Bro kommun. Han har läst och fördjupat sig i rapporten. Han har dock svårt att svara på frågor om den, även om han hade velat göra det.

– Problemet är att det är svårt att tolka och dra slutsatser av innehållet i den här rapporten. Jag tycker det är lite synd, för de har uppenbarligen lagt mycket tid på att samla in siffror och med en annan bearbetning hade givit mycket mera, säger Stefan Revestam.

LO-Anställda i Upplands-Bro

Tillsvidare heltid: 42 procent

Tillsvidare deltid: 12 procent

Visstid heltid: 7 procent

Visstid deltid: 3 procent

Visstid timlön: 35 procent

Totalt antal anställda: 1 083 personer

Källa: LO

Visa merVisa mindre

Planen: 120 bostäder vid grustaget

Tjänstemännen sa nej och politikerna ja. CR Concrete Recycling har ansökt om planbesked för fastigheten Lindormsnäs 1:5. De vill bygga 120 bostäder kring grustaget. Tjänstemännen sa nej, men politikerna gav grönt ljus till planerna som nu...måndag 18/10 13:54

Helgens blåljus: Rattfyllerister togs i Bålsta

Flera bilförare som hade alkohol eller droger i kroppen togs av polis i Bålsta i helgen.måndag 18/10 12:07