Bilden är ett montage och personerna som förekommer har ingen koppling till innehållet i texten. Foto: Niklas Loman / Most Photos

Upplands-Bro har sämst koll på alkohol i länet

Upplands-Bro är den enda kommunen i Stockholms län som sedan 2015 vid upprepade tillfällen fått allvarlig kritik av länsstyrelsen för sitt arbete med alkohol- och tobakslagen – och nu är det dags igen.

  • Publicerad 10:17, 19 apr 2021

– Om du tittar på alla brister som vi uppmärksammat så är det ganska många och ganska brett, det finns över hela spektrat, säger Moa Karlsson, tillsynshandläggare, på länsstyrelsen i Stockholm.

Moa Karlsson konstaterar att alkohollagen är otroligt tydlig i vad man får och inte får bevilja.

– En av de brister vi sett är att man i kommunen exempelvis beviljat pausservering för något som inte är pausservering. Att kommunen beviljar vissa tillstånd som inte är vad man ger tillstånd till, det blir ju att man beviljar något som går utöver alkohollagen.

Upplands-Bro har fått allvarlig kritik tidigare

Det är heller inte första gången som länsstyrelsen gör tillsyn av Upplands-Bros arbete inom området alkohol och tobak. I regel sker detta vartannat år – och allvarlig kritik har riktats tidigare.

– 2017 riktade vi allvarlig kritik och var på återbesök 2018, då blev det en tillsynsrapport, och sen besökte vi kommunen 2020 och riktar utifrån den tillsynen åter allvarlig kritik.

– Det känns frustrerande när en kommun inte rättar sig efter och åtgärdar de brister vi ser, då vi använder det starkaste verktyg vi har, att rikta allvarlig kritik. Jag skulle säga att det är något vi gör väldigt sällan i övriga delar av länet.

I vilka andra kommuner har ni riktat allvarlig kritik?

– Sen 2015 är det bara Upplands-Bro som vi riktat allvarlig kritik mot gällande den här typen av tillsyn, den övergripande.

Vad säger det att Upplands-Bro är ensam?

– Det framstår för oss som att kommunen inte tycker att de här frågorna är viktiga.

Brister i lämplighetsprövningen

Enligt Moa Karlsson är en av de allvarligaste bristerna att Upplands-Bro inte kontrollerar lämpligheten för den som söker tillstånd för att sälja både alkohol och tobak. Det ligger nämligen på kommunens ansvar att begära information från polisen, skatteverket och kronofogden för att kontrollera så sökande inte är dömd eller har skulder.

Kommunen kommenterar kritiken

Kent Olsson är livsmedelsinspektör i Upplands-Bro kommun och även den som arbetar med frågorna som länsstyrelsen tittat närmare på. Han menar att interna arbetsrutiner ännu inte är på plats.

– Vi är inte färdiga där ännu. På livsmedelssidan har vi skapat en beskrivning för hur vi arbetar, det ska även göras inom dessa områden. Då är länsstyrelsens kritik bra som underlag, säger Kent Olsson.

Att kommunen inte skulle tycka att frågorna är viktiga känner Kent Olsson inte igen sig i.

– Det är klart att vi tycker att det är viktiga, vi vill vara lika bra som alla andra.

Bygg- och miljönämndens ordförande

Bygg- och miljönämnden är den nämnd som har ansvar för de områden som länsstyrelsen granskat och sedermera riktat allvarlig kritik emot.

”Med hänsyn till det länsstyrelsen skriver kommer jag att ta upp frågan i Bygg- och miljönämnden, för att först informera om länsstyrelsens beslut och därefter behandla bedömningar och åtgärder med anledning av detta. Jag har meddelat detta till förvaltningen”, skriver bygg- och miljönämndens ordförande Börje Wréden (L) i ett mejl till Mitt i.

Detta har hänt:

I fjol inledde länsstyrelsen en granskning av Upplands-Bros arbete med tillstånd- och tillsynsverksamhet vad gäller alkohol och tobak. Efter att ha tagit del av dokumentation och intervjuat tjänstemän väljer nu länsstyrelsen att rikta allvarlig kritik mot Upplands-Bro.

I ett beslut om detta står att läsa att länsstyrelsen: ”uppmärksammat flertalet allvarliga brister i kommunens tillstånd- och tillsynsverksamhet enligt både alkohollag och lag om tobak och liknande produkter.”

Visa merVisa mindre

Några brister:

Det finns brister i den ekonomiska och personliga lämplighetsprövningen

I ett ärende gällande alkoholservering framgår inte på ett tydligt sätt om vad kommunen har fattat beslut om då kommunen i beslutet hänvisar till ansökan, vilken inte stämmer överens med en tjänsteanteckning i samma ärende.

Tillstånd har beviljats om att servera alkohol på annan yta på ett serveringsställe än på serveringsytan.

Källa: Länsstyrelsen

Visa merVisa mindre

Så utvecklar sig pandemin i Upplands-Bro

✔ Antalet vaccinerade ✔ Så många fall har konstaterats i kommunen Enligt aktuella siffror rörande pandemins utveckling i Upplands-Bro så kan vi se att antalet konstaterade fall den senaste veckan är 86 stycken. Vaccinationen har tagit ett kliv fram, denna har ökat...fredag 14/5 10:46

Vägarbetet på Granhammarsvägen stänger påfart tillfälligt

Påverkar dig som kör mot Stockholm. Vägarbetet på Granhammarsvägen går under kommande vecka, det vill säga vecka 20, in i ett skede där påfarten till E18 mot Stockholm behöver stängas av under perioden 17-23 maj.onsdag 12/5 10:31