Foto: Most Photos

Upplands-Bro förlänger samverkan med polisen

Kommunen förlänger nuvarande överenskommelse om samverkan med polisen i Upplands-Bro/Järfälla.

  • Publicerad 13:20, 23 feb 2021

Upplands-Bro förlänger sin samverkansöverenskommelse med polisen i Järfälla och Upplands-Bro till den 31 december 2021.

Samtidigt så kommer kommundirektören jobba på en revidering av det man kommit överens om i den aktuella överenskommelsen och åtgärdsplanen.

I överenskommelsen finns en rad olika områden som man identifierat som prioriterade, det handlar om: trygghet på offentlig plats, arbete med ungdomar som är i riskzon, bostadsinbrott, våldsbejakande extremism och vapen/dödligt våld.

Kommunen menar att flera av åtgärderna i planen är under ett pågående arbete och kan genom förlängningen både genomföras och slutföras.

”Avlasta Granhammarsvägen oavsett”

Så ska trafikökningen hanteras i Upplands-Bro Det råder politisk enighet om att Granhammarsvägen måste avlastas med en ny anslutningsväg mellan Kockbacka trafikplats och Brunna logistikområde.fredag 26/2 17:16