PUNKT. Länsstyrelsen satte P för P-avgifterna i Stuvsta. Men än är det inte klart hur det blir i framtiden. Foto: Mostphotos

Upphävda p-avgifter överklagas inte

P-avgifterna i Stuvsta blev inte långvariga. Kommunen undersöker nu om det är möjligt att införa avgifter ändå.

  • Publicerad 10:01, 10 maj 2021

Ännu har vi inte hittat någon annan paragraf som vi kan använda.

Det har varit många turer kring p-avgifter på gatorna i Stuvsta och centrala Huddinge. Redan 2017 beslutades att det skulle införas på försök. Det blev försenat och var på gång att införas förra året, men pausades under pandemin, eftersom antalet parkerade bilar på gatorna minskade förra våren.

Men den 12 april i år infördes avgifterna på försök på alla gator inom en radie av 600 meter från Stuvsta och Huddinge station.

Villaägarna i Stuvsta/Snättringe med flera överklagade beslutet. Och i förra veckan upphävde länsstyrelsen beslutet att införa parkeringsförbud – och därmed också p-avgifterna.

Orsaken är en förändring i Trafikförordningen som trädde i kraft 1 december 2020 och som innebär att kommuner inte längre har rätt att införa zoner med parkeringsförbud.

– Det här får påverkan för alla kommuner. Frågan är om det var så här regeringen hade tänkt. Länsstyrelsen har nu vänt sig till regeringskansliet för att ta reda på det, säger Nicholas Nikander (L), ansvarigt kommunalråd.

Överklagandet gällde Stuvsta och p-avgifterna där har alltså hävts. P-avgifterna i Huddinge centrum har inte prövats av länsstyrelsen.

– Men vi vill inte ha lokala trafikföreskrifter som inte har rättsligt stöd, så vi kommer med största sannolikhet att täcka över skyltarna och parkeringsautomaterna även i centrala Huddinge, säger Nicklas Lord, chef för trafik och landskapssektionen.

Finns det fler områden i Huddinge som kan beröras?

– Det är möjligt, men det är i så fall inga större områden.

Kommunen kommer inte överklaga länsstyrelsens beslut.

Länsstyrelsen har alltså inte tagit ställning till motiveringen att införa parkeringsförbud och p-avgifter. Villaägarna i Stuvsta/Snättringe menar att det inte råder brist på parkeringsplatser och att det därför inte finns skäl att införa avgifter.

Men kommunens inriktning ligger fast. Det är dock högst oklart om det kommer att bli avgifter.

– Det ser knepigt ut, ännu har vi inte hittat någon annan paragraf som vi kan använda, det är den som vi alltid har använt. Om vi inför p-avgift på vissa gator, men inte kan införa p-förbud på mindre villagator är risken att man parkerar där, säger Nicklas Lord.

Detta har hänt

För att öka omsättningen på parkerade bilar och skapa bättre framkomlighet beslutade kommunen att införa p-avgifter på gatorna nära stationerna i Stuvsta och Huddinge.

Avgifterna skulle införas på försök och utvärderas. De första två timmarna skulle vara gratis, därefter en avgift på 10 kronor i timmen.

Försöket pausades under pandemin, eftersom antalet parkerade bilar på gatorna minskade.

Den 12 april i år infördes avgifterna.

Den 3 maj upphävde länsstyrelsen beslutet eftersom det saknar lagstöd efter en förändring i Trafikförordningen.

Visa merVisa mindre