Uppgörelse klar – hotet mot jätteförskolan avvärjt

Grannen som överklagade bygglovet av kommunens jätteförskola har ingått en uppgörelse med Upplands-Brohus och drar därmed tillbaka sin överklagan. Detta mot att det kommunala bolaget bygger ett 2,5 meter högt plank som skyddar mot insyn och ljud.

  • Publicerad 18:27, 16 jan 2020

Mitt i har i flera artiklar rapporterat om kommunens förskolebygge på Ringvägen i Kungsängen.

Innan jul kunde vi berätta om att en granne som bor i närheten av bygget överklagat bygglovet till länsstyrelsen.

Nya beskedet: Bygget av jätteförskolan stoppas

Under torsdagen blev det känt att en uppgörelse mellan den överklagande grannen och Upplands-Brohus ingåtts.

– Vi gjorde en överenskommelse igår, onsdag. Överenskommelsen gäller en avskärmning mellan förskolan och villatomterna, berättar grannen då Mitt i talar med denne på torsdagseftermiddagen.

Företaget Veidekke bygger förskolan på uppdrag av det kommunala bolaget Upplands-Brohus. Arkivbild. Foto: Niklas Loman

Fakta

Detta har hänt:

❑ 5 april 2019 – Togs det första spadtaget med både politiker och barn närvarande.

❑ 22 november – Rapporterar vi om att grannen överklagar bygglovet till länstyrelsen i Stockholm.

Denne överklagar eftersom hen inte fått ta del av den information som kommunen skickade ut till berörda grannar då beslutet om bygglov var taget.

Det handlar om att de som bor nära ett bygge ska få möjlighet att överklaga om de så vill.

Granne överklagar bygget av jätteförskolan i Kungsängen

I överklagan yrkar grannen på att bygglovet ska inhiberas, vilket innebär att det tillfälligt ska avbrytas i väntan på att länstyrelsen tar ställning i frågan.

❑ 19 december – skriver vi en ny artikel om det delbeslut länsstyrelsen meddelade tidigare samma månad. Bygglovet ska upphävas och tillsvidare inte gälla.

Samtidigt avslog man Upplands-Bro kommunfastigheters yrkande att avslå grannens överklagan.

Det här innebär i praktiken att förskolebygget på Ringvägen vid tidpunkten saknade bygglov.

Nya beskedet: Bygget av jätteförskolan stoppas

Även om det här är ett delbeslut skriver länsstyrelsen att ”inhibition bör endast meddelas om det finns skäl att anta att beslutet är felaktigt”.

Man pekar på en rad oklarheter i det bygglovsbeslut som legat till grund för jätteförskolan som är tänkt att stå klar i november 2020.

Det rör dels vad som ingår i bygglovsbeslutet, att flera murar, lekutrustning och cykel- och barnvagnsförråd är inritat på mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas.

Länsstyrelsen går så långt att kalla det hela för ”brister” och bygglovet för ”bristfälligt”.

Vd:n om bygget – därför följer vi inte länsstyrelsens beslut

– Tid är ju pengar, att få ett stillestånd i bygget kostar enorma pengar för skattebetalarna, sa Ann Hermansson Alm, vd för Upplands-Bro Kommunfastigheter om Länsstyrelsens besked då vi pratade med henne i december.

❑ 16 januari 2020 – En överenskommelse mellan grannen och Upplands-Brohus är klar. Grannen drar tillbaka sin överklagan och det kommunala bolaget bygger ett 2,5 meter högt plank mellan förskolan och villatomterna.

Förskolan Ringblomman beräknas stå klar hösten 2020. Sex avdelningar ska inhysa 120 barn då allt är klart.

Visa merVisa mindre

Är du nöjd med lösningen?

– Jag ser inte att vi kan komma så mycket längre. Jag hade kunnat låta bli att göra uppgörelsen, men då vet man ju inte hur det skulle ha blivit, säger grannen.

Denne beskriver att Upplands-Brohus har åtagit sig att bygga ett 2,5 meter högt plank längst de villatomter där dels grannens bostad finns, men också övriga berörda grannar.

Planket ska skydda mot insyn och ljud.

Första spadtaget till nya förskolan Ringblomman i Upplands-Bro togs i april 2019. Från vänster: Maria Cramer, förskolechef för den blivande förskolan, Ann Hermansson Alm, vd för Upplands-Brohus, Mait Johansson (M), ordförande i Kommunfastigheter, och Kaj Söder, utbildningschef i Upplands-Bro kommun. Foto: Upplands-Bro kommun

Grannen drar tillbaka sitt överklagande

Detta sker mot att grannen drar tillbaka sin överklagan hos länsstyrelsen vilket hen gjorde under onsdagen.

– Jag tycker att de måste lära sig nån gång att de måste ha kontakt med de som påverkas av det som byggs och inte bara köra över oss.

Granne överklagar bygget av jätteförskolan i Kungsängen

Vad tänker du kring övriga ”brister” i bygglovet  som Länsstyrelsen hörsammade i din överklagan?

– I och med att jag dragit tillbaka mitt överklagande så lägger de ner sin handläggning av det här ärendet. Men är det fel så är det ju fel, egentligen borde kommunen riva huset och bygga det så som det var tänkt från början.

Foto: Niklas Loman

Samtidigt framhåller grannen att denne förstår att detta inte är realistiskt.

– Jag har gjort det här för att visa Upplands-Brohus att det här är allvar. Vi saknades på bygglovslistan trots att vi bott här i många år, säger grannen.

Ann Hermansson Alm, vd, Upplands-Brohus. Foto: Alexander von Sydow

Upplands-Brohus bekräftar överenskommelsen

Upplands-Brohus vd Ann Hermansson Alm bekräftar att en överenskommelse kommit till stånd. Hon berättar den föregåtts av en dialog sedan innan jul- och nyårshelgerna.

– Vi ser det som väldigt positivt att vi har kunnat lösa detta. I gengäld mot att grannarna får planket drar den granne som överklagat tillbaka sitt överklagande hos länsstyrelsen, säger Ann Hermansson Alm.