Foto: Sara Ringström

UPPFÖLJNING: Lösning i sikte för radhus-helvetet i Segeltorp

Nu har hovrätten sagt sitt om härvan runt radhusbygget i Segeltorp som slutade med mordbrand. "Jokern" och "Byggaren" är ute ur matchen. Nu ger kommunen fastighetsägaren en månad på sig att sätta upp staket - annars väntar böter.

  • Publicerad 14:48, 16 jun 2017

Mordbrand, förfalskade dokument och krossade rutor. Södra Sidan har tidigare granskat och berättat om branden i radhusbygget vid Lövdungsvägen i Segeltorp.

GRANSKNING. Mordbrand och rufflare i radhusidyllen

I november 2015 brann bygget för andra gången på mindre än ett halvår. Polisen jobbade länge utifrån teorin att bränderna var anlagda. Idag är utredningen nerlagd i brist på bevis.

Ett och ett halvt år efter branden har ingenting hänt. Bygget är avstannat. Nyfikna barn leker i det fallfärdiga huset och tomten används som soptipp.

Hovrättens dom

Samtidigt har det pågått en långdragen tvist mellan byggaren och den gamla markägaren om vem som äger fastigheten. Det har tvistats om förfalskade namnunderskrifter och kapade lagfarter.

Nu har hovrätten sagt sitt. Det är den gamla markägaren som äger rätten till fastigheterna. "Byggaren" och "Jokern" som Södra Sidan tidigare berättat om verkar vara ute ur bilden.

– Nu när ägandeförhållande är tydliga hoppas jag att fastighetsägaren tar sitt ansvar och sätter upp staket. Och att de röjer upp på tomten, säger Christian Ottosson (C), ordförande i natur- och byggnadsnämnden.

Nu på onsdag beslutar nämnden om vitesföreläggande. Sätter fastighetsägaren inte upp staket runt tomten inom en månad kan domstol döma ut böter på totalt 300 000 kronor.

​– Vi kan inte acceptera att det ser ut som det gör. Det är många invånare som med rätta klagat på att det känns otryggt och farligt utan stängsel. Nu när den juridiska processen är avgjord vill vi från kommunens sida pröva att ta till det verktyg vi har, säger Christian Ottosson.

Kan dröja

Markägaren, den nu rättmätiga fastighetsägaren, ber kommunen i ett mejl om mer tid att ordna med stängsel, tills dess att domen i hovrätten vunnit laga kraft. Byggaren har möjlighet att överklaga domen till idag, den 16 juni.

– Om domen överklagas kan det dröja mellan två månader och ett år innan Högsta domstolen ger besked om prövningstillstånd beviljas. Men HD prövar bara speciella fall. Min uppfattning är att detta inte är ett sådant fall, säger Nils Åberg, fastighetsägarens advokat.

Åberg är övertygad att stängsel kommer att sättas upp.

Ny rättegång

Frågan är bara när tomten kan återställas eller radhusen byggas klart. Än så länge är rättsläget runt fastigheterna inte helt uppklarat. Det pågår ännu en tvist i tingsrätten.

– Samma person, förmodligen, som ligger bakom de förfalskade köpebreven har tagit ut pantbrev på fastigheterna. Det är ett problem för min klient. Innan hon kan förfoga över fastigheterna måste inteckningarna klaras upp, säger Nils Åberg.

En första muntlig förberedelse hålls i tingsrätten den 9 oktober.

Fastighetsägaren skriver till kommunen att hon beklagar djupt hur det ser ut idag:

– Jag har ansett mig som bakbunden ifråga om skötsel av fastigheten, då det som jag uppfattat det inte är korrekt enligt lagen att göra något vare sig från min sida eller min motparts under pågående rättssak, skriver hon i mejlet.

Byggaren? Jokern? Markägaren? Läs hela storyn:

Saxat ur Hovrättens dom

Medan byggaren har påstått att Markägaren har undertecknat köpebreven, har Markägaren förnekat att det är hon som har skrivit under dem och alltså gjort gällande att hennes namnteckning är förfalskad, att innehållet i handlingar hon skrivit under har förfalskats eller att svek föreligger.

Mot bakgrund av det som hovrätten har anfört i det föregående konstaterar domstolen att det finns viss utredning som talar för och annan utredning som talar emot att Markägaren undertecknade köpebreven.

Vid en sammanvägning av vad som har framkommit bedömer dock hovrätten, i likhet med tingsrätten, att byggaren inte har gjort övervägande sannolikt att markägaren har undertecknat dessa handlingar. Överklagandet ska därför avslås, vilket innebär att tingsrättens dom ska fastställas.

Av utredningen framgår att Byggaren och Jokern hade haft affärskontakter med varandra i tiden innan markägaren över huvud taget fick kännedom om Jokern.

Byggaren har rent generellt inte lämnat några klargörande uppgifter om sina mellanhavanden med Jokern. Till exempel om och på vilket sätt Jokern hade en roll i byggnadsprojektet och exploateringen av de i målet aktuella fastigheterna.

(Markägaren, Byggaren och Jokern är figurerade namn)

LÄS ÄVEN: Mordbrand och rufflare i radhusidyllen

Visa merVisa mindre