Ulla Arnkvist arbetsleder smittspårarna, som har rekryterats från olika håll. Här finns marknadsförare, skådespelare och flygvärdinnor som alla vill bidra till att få stopp på smittspridningen. Foto: Ingrid Johansson

Uppdraget: Spåra coronasmittade

Varje dag sitter ett hundratal smittspårare och ringer till personer som testat positivt för covid-19 i Stockholm. Uppdraget är att bryta smittkedjor.

  • Publicerad 05:45, 1 dec 2020

Det hade nog varit ännu värre nu om inte vi hade suttit här och ringt

– Hej, jag ringer från smittspårningssupport Region Stockholm.

Det samtalet har tusentals covidsmittade fått vid det här laget. Kanske har de pratat med Ulla Arnkvist, sjuksköterska vid smittspårningen.

Det var i mitten av juli, när det blev möjligt för allmänheten att PCR-testa sig via 1177, som regionen satte in smittspårning på bred front.

Stockholms besöksstopp på äldreboenden är olagligt

Nu jobbar ett hundratal personer med att ringa runt till dem som fått positivt provsvar. Men de ringer inte till alla. Med över nio tusen positiva svar per vecka, som det varit den senaste tiden, är det inte görligt.

– Proceduren är ganska automatiserad. Provsvaren kommer ju digitalt, och innehåller även instruktioner om att kontakta dem de träffat, och olika förhållningsregler, säger Ulla Arnkvist.

Blir glada

Smittspårarna ringer framför allt till dem som inte öppnat sitt digitala provsvar, eller som inte klickat i att de tagit del av informationen.

Och de brukar bli glada över samtalet, berättar hon.

– De tycker att det är skönt att någon frågar hur de mår. En del är också stressade och oroliga.

Kan vara känsligt

Oftast har de redan själva vidtagit åtgärder.

– Men det kan vara saker som de inte tänkt på, kanske att de varit och tränat eller hos optikern. Ibland kan det vara känsligt för dem att höra av sig till vissa personer, då kan vi ringa upp och tala om att en person som de har träffat är smittad.

Många har nära till jobbet – ändå ökar resandet

Uppdraget är att bryta smittkedjan och förvarna potentiellt smittade så att de inte riskerar att föra smittan vidare. Men frågan om var de tror att de blivit smittade ställs också.

– Det är ofta svårt att säga. Inkubationstiden är ju upp till 14 dagar. Men det vi oftast får höra är att det är på jobbet eller i familjen, säger Ulla Arnkvist.

Går hem och smittar familjen

Bilden delas av smittskyddsläkare Maria Rotzén Östlund:

– Hemmet är vanligast. Där har man ju tät kontakt med varandra, det är svårt att undvika, säger hon.

När det gäller de som måste infinna sig på arbetsplatsen uppmanar hon till stor noggrannhet med handtvätt och avstånd.

– Bara för att man där träffar samma människor varje dag är det inte okej att sitta tätt i fikarummet. För sedan går ju var och en hem till sin familj och tar en eventuell smitta med sig, säger hon.

Allt fler smittade

Men smittspridningen ökar, trots skärpta råd. Enligt regionens rapport den 27 november konstaterades 9 528 nya smittade under vecka 47. 748 covidsjuka vårdades på sjukhus varav 62 i intensivvård.

Är det inte tröstlöst?

– Nej, i våras såg vi att åtgärderna fungerade. Vi känner att vi gör stor nytta. Det hade nog varit ännu värre nu om inte vi hade suttit här och ringt, säger Ulla Arnkvist.

Corona: Smittokurvan bruten – så ser det ut där du bor

Smittspårarens viktigaste råd

Vid minsta symtom – stanna hemma.

Om du bor med någon smittad – stanna hemma i minst sju dagar (gäller vuxna).