Allan Demeter, som har bott på lägerplatsen, tycker att arbetet som Jenny Alm, Charlotte Hyltén-Cavallius och Anna Arnberg gör är jätteviktigt. Foto: Linda Gren

Unikt utgrävningsprojekt fyller i romernas historia: "Deras röster saknas"

I den svenska historieskrivningen saknas svensk-romska röster. Nu pågår en unik utgrävning av en lägerplats i Flaten ska råda bot på det. "Det här får upp samhällets ögon", säger Allan Demeter som själv bott i lägret.

  • Publicerad 11:17, 13 maj 2016

– Man har väl åkt förbi men inte velat stanna här och komma ihåg eländet. Nu är det ju något annat här så att folk får reda på hur det var, då får man ju ställa upp och tala om hur eländigt det var för vanliga människor att bo ute så här, säger Skarpnäcksbon Allan Demeter.

Han bodde på platsen när den fortfarande var ett läger, och är en är en av personerna som har intervjuats inom projektet I stadens utkant. Under sensommaren förra året inledde man den första utgrävningen av en svensk-romsk lägerplats, i det så kallade Skarpnäckslägret. och nu är man på plats igen för att slutföra grävningen.

Kombinerar intervjuer med utgrävning

Det är ett antal organisationer som samverkar inom flera olika vetenskaper, för att kunna fylla i den svensk-romska delen av Sveriges historia. Tillsammans ska utgrävningarna och intervjuer med personer som bott i romska läger lägga till ny kunskap i den svenska historieskrivningen.

– Det saknas romska röster i arkiven, och ett mål med det här projektet är att tillföra sånt material. Även att fynd härifrån ska införlivas i Historiska museets permanenta utställning Sveriges historia, för nu finns inte romer representerade där, säger Jenny Ask, etnolog på Mångkulturellt centrum.

Fynden tas noggrant om hand, och kan förhoppningsvis avslöja sånt man tidigare inte vetat om vardagslivet i lägret. Foto: Linda Gren

 

"Man har sagt en sak och gjort en annan"

Mellan 1959 och 1963 var platsen ett läger, som Stockholms stad iordningställde. Då drog man hit vatten och el, och skulle använda platsen som ett temporärt läger innan man kunde slussa folk till bostäder. Men utgrävningarna tyder på att så kanske inte var fallet.

– Det är vad arkivhandlingarna säger, men det vi ser när vi gräver är att det är en meter med ganska dyrt material pålagt här. Man har lagt in mycket pengar och resurser på att skapa den här platsen, så man har verkligen sagt en sak och gjort en annan. Man har velat behålla romerna här, inte velat integrera dem helt enkelt, säger Jonas Monié Nordin, arkeolog vid Historiska museet.

Minns tillbaka till eländet

För Allan, som vet hur det känns att leva ett liv utanför samhället, har projektet stor betydelse.

– Det här är jätteviktigt. Jag tycker att det här projektet gör ett gigantiskt arbete, och får upp samhällets ögon. Det fanns ju mycket fördomar för 50 år sedan, som följt med i generation efter generation och ligger gömda. Vi vill gärna att de ska komma upp, så folk får reda på sanningen.

Romernas historia i Sverige har kantats av förtryck och diskriminering. I stadens utkant blir ett sätt att få in ett nytt perspektiv i vad som fram tills nu har varit en ensidig historieskrivning.

– Det handlar om vilka som får ingå i berättelsen om det svenska kulturarvet. Den svensk-romska gruppen har ju varit utestängd därifrån, eller bara skildrad från ett majoritetsperspektiv. Om man tittar i arkiv och så finns det ju jättemycket material om romer, men det har nästan aldrig varit romer själva som kommit till tals, säger Jenny Ask.

Allan och Marianne Demeter ser på när Jonas Monié Nordin arbetar. Foto: Linda Gren

 

Öppna visningar hålls

Det hålls öppna visningar av platsen och utgrävningarna för alla som är intresserade, fredagen den 13 maj mellan 12 och 13, och tisdagen den 17 maj mellan 18 och 19.

Platsen för utgrävningen är mittemot Skarpnäcks värmeverk, på Flatenvägen 15.

Projektet "I stadens utkant" sker i samverkan mellan Historiska museet, É Romani Glinda, Institutet för språk och folkminnen, Mångkulturellt centrum och Stiftelsen Kulturmiljövård.  Det är finansierat med medel från Riksantikvarieämbetet och av Historiska museet.

Mer information finns på https://istadensutkant.wordpress.com/

Visa merVisa mindre