Arkeologerna Daniel Matsenius och Philip Tonemar undersöker vraket. Foto: Arkeologikonsult

Unikt fynd: Skepp från 1500-talet hittat i city

I somras skulle en fastighet vid Kungsträdgården grundförstärkas. Då hittades ett skeppsvrak från 1500-talet under marken. – Det är ovanligt att hitta så gamla skepp, säger arkeologen Kenneth Svensson.

  • Publicerad 04:58, 18 dec 2019

I somras skulle Riksbankens jubileumsfonds fastighet vid Kungsträdgårdens nordöstra hörn förstärkas i grunden.

I månadsskiftet juni-juli skulle gårdsplanen sänkas – då hittades lämningar från äldre bebyggelse i marken.

– Vi jobbade oss längre ner i marken och hittade virke som var kraftigt och välbevarat, säger Kenneth Svensson, chefsarkeolog på Arkeologikonsult som genomfört undersökningen på uppdrag av länsstyrelsen.

Arbetsbild över innergården på Kungsträdgårdsgatan 18 med en del av vraket framrensat. Foto: Arkeologikonsult

Skeppet grävdes fram

Snabbt förstod arkeologerna på plats att virket var plankor från ett fartyg. De gjorde bedömningen att byggnadstekniken såg att vara från 1500-talet.

Gårdsplanen tömdes omgående, så mycket som möjligt av skeppet grävdes fram.

– Det var en hel bordssida som vi kunde ta jordprover på, säger Kenneth Svensson.

Identifierat som skeppet Samson

Årsringarna i virket analyserades och daterades till 1590-tal. Baserat på virkets härkomst och dateringar, skeppets storlek och konstruktion, kunde arkeologerna slå fast att skeppet borde vara ett av kronans skepp som är byggt i Hälsingland.

– Det kändes spännande att nysta i skeppets historia, säger Kenneth Svensson.

Marinarkeologer från VRAK – museum of wrecks (Statens maritima och transporthistoriska museer) har hjälpt till med analysen och identifieringen av skeppet. De tror att vraket är skeppet ”Samson” – ett fartyg som är 30 meter långt, byggt i furu och fungerade som handelsfartyg fram till 1607.

– Det känns otroligt kul att hitta den här typen av skepp. Det är 30 år äldre än Vasaskeppet, säger Kenneth Svensson.

Täckts över igen

Han förklarar att området öster om Kungsträdgården mer eller mindre var vattenfyllt långt in i modern tid. Först i mitten av 1800-talet hade platsen för Berzelii park blivit torrlagd mark.

Enligt Arkeologikonsult har skeppet antagligen övergetts och lämnats i strandkanten i början av 1600-talet. Och därefter täckts med sopor från boende i området.

– Under 1940- och 50-talet hittades flera skepp i det här området, men det har inte dokumenterats.

Vad händer med skeppet nu? 

– En markduk har lagts på, så att det ska finnas kvar för framtiden, säger Kenneth Svensson.

Vraket har dokumenterats och 3D-fotograferats. Arkeologkonsult kommer snart släppa en rapport om undersökningen.