Har ordet. Ingegerd Smedensjö äe ordförande i Lidingö kvinnojour. Foto: Privat

Ungdomsjour öppnar på Lidingö

Efter årsskiftet öppnar en ungdomsjour på Lidingö. Nu söker man volontärer för att kunna hjälpa fler. Framförallt unga som vill hjälpa andra unga efterfrågas.

  • Publicerad 16:08, 3 dec 2021

Vi vet att den psykiska ohälsan bland unga ökat markant

– Det är höga krav på unga i dag. Man ska ha höga betyg och kunna söka till bra skolor. Internet har stor påverkan vad gäller gäller utseende, sexualitet och livsstil, säger Ingegerd Smedensjö, ordförande Lidingö kvinnojour.

Det är kvinnojouren som ligger bakom initiativet. Man har nu gått ut med att man söker volontärer – gärna unga vuxna som kan bli mentorer för andra unga, eller vuxna som har insyn i ungdomarnas utmaningar.

– Ungdomsjouren blir ett viktigt steg i att stärka det förebyggande arbetet och nå ut till både killar och tjejer. Det här är en förlängning av vårt arbete, säger Ingegerd Smedensjö.

– Vi vet att den psykiska ohälsan bland unga ökat markant, så vi tror verkligen på en lokalt förankrad ungdomsjour.

Hon hänvisar till en undersökning myndigheten MUCF gjorde 2019 som visade att allt fler unga på Lidingö mår sämre.

En superkraft

– Vi har gjort ett gediget förberedande arbete där vi har skickat ut enkätundersökningar till unga och gjort djupintervjuer om vilka behov som finns.

Ungdomsjouren tar avstamp i att arbeta med värdegrund inom idrottsvärlden för att sedan fortsätta arbetet mot fler aktörer.

– Idrottsvärlden kan vara en superkraft, tanken är att nå ut till alla idrottsföreningar. Att komma in i skolor är lite svårare. När idrotten kallar kommer också föräldrar.

Genom att hålla föreläsningar för ledare, tränare och föräldrar vill ungdomsjouren ge vuxna förutsättningar att bättre bemöta unga. Samtidigt som unga får samtala om attityder, bemötande och problem i vardagen.

– Det är många som missar att ungas omvärld och förutsättningar har förändrats, som inte förstår ungdomarnas utmaningar i dag. De exponeras allt för tidigt för sådant de inte är redo för.

På sikt ska det finnas en chatt dit ungdomar kan vända sig, men när det sker beror på hur många nya volontärer som rekryteras.

– Vi behöver fler volontärer som kan finnas till för unga. Det finns ju alltid en sårbarhet i ideellt arbete – det bygger på eldsjälar och vi kvalitetssäkrar vår närvaro genom att bli fler.