Färre ungdomar i Skärholmen än i andra stadsdelar dricker alkohol, visar Stockholmsenkäten. Foto: Claudio Britos

Ungdomar i Skärholmen dricker mindre alkohol

Ungdomar i Skärholmens stadsdel dricker betydligt mindre alkohol än unga i många andra stadsdelar. Det framgår av Stockholmsenkäten.

  • Publicerad 12:16, 16 nov 2020

Anette Petersson, preventionssamordnare i Skärholmens stadsdel. Foto: Märta Lefvert

Vartannat år publicerar Stockholms stad Stockholmsenkäten. I den får ungdomar i årskurs 9 och i årskurs 2 på gymnasiet svara på frågor om bland annat rökning, alkohol, droger, spel, brott och utsatthet för brott.

Enkäten är ett av många verktyg för dem som arbetar med ungdomar ute i stadsdelarna.

– Vi tittar på de långsiktiga tendenserna. Det är de som är viktiga för oss, inte tillfälliga avvikelser, säger Anette Petersson, preventionssamordnare i Skärholmens stadsdel.

Den senaste Stockholmsenkäten publicerades i slutet av oktober. Av den framgår att det finns många problem att tampas med i Skärholmens stadsdel. Men på ett område ligger stadsdelen lågt år efter år, och det är bruket av alkohol och droger.

– Det finns en kultur bland unga här att inte dricka. Över åren kan man se att vi länge legat lågt, säger Anette Petersson.

Detta är Stockholmsenkäten

Stockholms stad genomför Stockholmsenkäten vartannat år. Ungdomar i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet får svara på frågor inom fyra områden: brott och utsatthet för brott, droger och spel, psykisk hälsa samt skola, fritid och föräldrar.

I Skärholmens stadsdel svarade 104 pojkar och 120 flickor i årskurs 9 vid den senaste enkäten, i våras. I hela Stockholms stad svarade 2 831 pojkar och 2 744 flickor.

Svarsfrekvensen var låg band gymnasister från Skärholmen. 52 pojkar och 68 flickor svarade. I hela Stockholms stad svarade 1 917 pojkar och 1 813 flickor.

Visa merVisa mindre

Stor skillnad mot grannstadsdel

I enkäten svarade 10 procent av pojkarna i årskurs 9 i Skärholmen att de någon gång varit berusade. För flickor var siffran 20 procent. 5 procent av pojkarna och 7 procent av flickorna svarade att de känt sig berusade någon gång en senaste månaden

Tittar man på närliggande stadsdelen Hägersten-Älvsjö är skillnaden markant. Där svarade hälften av flickorna i årskurs 9 att de någon gång varit berusade, och en knapp tredjedel av pojkarna. En tredjedel av flickorna hade dessutom känt sig berusade under den senaste månaden.

– Det var samma tendens i den förra enkäten, för två år sedan. En orsak kan vara att det är en stadsdel som överlag är socioekonomiskt stark, sådana stadsdelar tenderar att ligga högt i enkäten när det gäller alkoholkonsumtion. Där det finns pengar finns det också alkohol och droger, säger Adam Gustafsson, fältassistent i Hägersten-Älvsjö.

Unga i Hägersten-Älvsjö dricker mer än andra

Handlar om pengar

Skärholmens stadsdel är betydligt socioekonomiskt svagare än Hägersten-Älvsjö, vilket alltså kan vara en av förklaringarna till att man ligger lägre. Har man ont om pengar är det svårare att handla alkohol och är föräldrar sällan bortresta till lantställen eller på weekendresor finns det inga föräldralediga lägenheter att festa i.

Anette Petersson är dock försiktig med att slå fast svaren på varför Skärholmsungdomarna dricker mindre än många andra, både i årskurs 9 och på gymnasiet.

– Det kan bland annat höra ihop med att det finns en mångkulturell befolkning här, i en del kulturer är alkoholens roll liten. Men det är bara en gissning från min sida, vi har inte undersökt det, säger hon.

"Har en öppen drogscen"

Andra stadsdelar där där unga, enligt Stockholmsenkäten, dricker lite är Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta och Hässelby-Vällingby. Östermalm, Norrmalm och Södermalm ligger däremot högt.

Skärholmens unga ligger också lägre än snittet när det gäller narkotika.

– Vi har en öppen drogscen här, så tillgängligheten finns. Men samtidigt finns också många drogfria mötesplatser och fritidsgårdar där unga kan vara alla dagar i veckan. Det tror jag betyder mycket, säger Anette Petersson.

Så här svarade niorna i Skärholmens stadsdel om sina alkoholvanor

Elever som någon gång varit berusade:

Skärholmen: Flickor 20 procent. Pojkar 10 procent.

Staden som helhet: Flickor: 38 procent. Pojkar 29 procent.

Elever som känt sig berusade under den senaste 4-veckorsperioden:

Skärholmen: Flickor 7 procent. Pojkar 5 procent.

Staden som helhet: Flickor: 20 procent. Pojkar 14 procent.

Elever som storkonsumerar alkohol minst en gång i månaden:

Skärholmen: Flickor 5 procent. Pojkar 6 procent.

Staden som helhet: Flickor: 13 procent. Pojkar 11 procent.

Visa merVisa mindre

Så här svarade niorna i Skärholmen om narkotika

Elever som någon gång använt narkotika:

Skärholmen: Flickor 11 procent. Pojkar 11 procent.

Staden som helhet: Flickor: 12 procent. Pojkar 17 procent.

Elever som använt narkotika under den senaste 4-veckorsperioden:

Skärholmen: Flickor 3 procent. Pojkar 5 procent.

Staden som helhet: Flickor: 4 procent. Pojkar 7 procent.

Elever som haft möjlighet att använda narkotika (av dem som inte använt):

Skärholmen: Flickor 20 procent. Pojkar 32 procent.

Staden som helhet: Flickor: 30 procent. Pojkar 31 procent.

Visa merVisa mindre

Så här svarade niorna i Skärholmen om tobak

Elever som röker (dagligen eller ibland:

Skärholmen: Flickor 8 procent. Pojkar 8 procent.

Staden som helhet: Flickor: 13 procent. Pojkar 8 procent.

Elever som snusar (dagligen eller ibland):

Skärholmen: Flickor 1 procent. Pojkar 8 procent.

Staden som helhet: Flickor: 4 procent. Pojkar 15 procent.

Elever som köper tobak själva, i butik eller kiosk (bland dem som använder tonbak):

Skärholmen: Flickor 25 procent. Pojkar 43 procent.

Staden som helhet: Flickor: 36 procent. Pojkar 53 procent.

Visa merVisa mindre