Alva Unge och Conrad de Koning menar att det blivit lättare för unga att få tag i knark. Foto: Maria Lilja

Unga har större tillgång till knark

Varannan person på gymnasiet har blivit erbjuden att testa narkotika, visar Stockholmsenkäten som presenternas idag. – Att någon kommit hög till lektionen har hänt kanske en eller två gånger, säger Conrad de Koning.

  • Publicerad 06:00, 13 sep 2018

Idag presenteras Stockholmsenkäten där 24 000 ungdomar runt om i Stockholms län har besvarat frågor om brottslighet, alkoholvanor, fritid och mycket mer.

Den tyder på att knarket har blivit vanligare bland unga. På gymnasiet har 27 procent av pojkarna i årskurs två testat narkotika och 22 procent av flickorna, i undersökningen 2016 var det 26 procent av pojkarna och 18 av flickorna.


Så många har provat knark

Så stor andel av pojkarna och flickorna i årskurs nio och årskurs två på gymnasiet uppger att de har testat narkotika någon gång.

Källa: Stockholmsenkäten


Undersökningen visar att 58 procent av pojkar i årskurs två på gymnasiet antingen provat eller erbjudits knark. Motsvarande siffra bland flickorna är är 52 procent.

– Det verkar vara lättare att få tag på narkotika i flera kommuner. Via samtal med fältare och personal på Maria Ugdom har jag fått bilden av att unga har en mer tillåtande attityd till framför allt cannabis, säger Kaisa Snidare, utvecklingsledare för folkhälsa på länsstyrelsen.

”Normalt att folk röker på”

Alva Unge, 17 år och Conrad de Koning, 16 år, har bägge två kompisar som i sin tur har kontakter som kan ordna marijuana.

– Folk använder det mest på fest. Att någon kommit hög till en lektion har hänt kanske en eller två gånger, säger Conrad.

Att någon kommit hög till en lektion har hänt kanske en eller två gånger

Conrad De Koning

De menar att det både blivit lättare att få tag i narkotika och att fler ungdomar använder det.

– Jag skulle gissa att i alla fall 50 procent av alla unga röker på, säger Conrad.

Alva håller med.

– När jag pratade med en kompis som gått på gymnasiet för ett par år sen så berättade hon att de då hade en person på skolan som var ”den där knarkaren”, nu är det helt normalt att folk röker på, säger hon.

Rika barn knarkar mest

Ett tydligt mönster är att flest provar narkotika i rikare kommuner.

 Några av de förklaringar som diskuteras i kommunerna är tillgång till pengar, hög tillgänglighet till narkotika och liberala värderingar. I de socioekonomiskt starka områdena finns också bättre möjligheter för unga att mötas på föräldrafria arenor, det är lättare att ha hemmafest i delar av Lidingö eller i Nacka än i mer trångbodda områden, säger Kaisa Snidare.

Kaisa Snidare tror att det krävs ett starkare förebyggande arbete i narkotikafrågor och satsa mer på polis och tull som kan stoppa försäljning på sociala media och gator.

– Vi har länge arbetat för att öka medvetenheten om alkohol bland vuxna och få dem att prata med sina barn och vi ser också att färre vuxna tycker att det är okej att eras barn dricker. Jag tror att vi behöver prata mer om narkotika.

Alkoholkonsumtionen fortsätter att minska i länet och följer samma mönster – i socioekonomiskt starka områden är det fler som har testat att dricka alkohol och fler som uppger att de ofta dricker stora mängder alkohol.

Många kan köpa tobak direkt i kiosken

Men rökning och snusning som tidigare har minskat ligger på samma nivåer som senast undersökningen gjordes, 2016.

– Jag tycker att det är anmärkningsvärt att det är så stor tillgång på tobak. En stor del av femtonåringarna som har svarat på enkäten kan själva gå och köpa snus eller cigaretter i tobaksbutiker.

42 procent av pojkarna i år nio och 32 procent av flickorna som röker eller snusar kan själva köpa tobak i kiosker.

– Här har kommuner och polis ett tillsynsansvar och jag tycker att det går att göra mer.

Färre utsätts för brott

En annan trend är att brottsligheten bland unga verkar minska, färre pojkar och flickor säger att de begått brott. Det är också färre som uppger att de utsatts för brott.

En stor del av de unga mår dåligt, särskilt tjejerna. På gymnasiet uppger 43 procent av alla tjejer att de känner sig ledsna eller deppiga utan att veta varför.