BOSTADSRÄTTSEKONOMI. Ny rapport visar att unga bostadsrättsägare i stor utsträckning saknar insikt i föreningens ekonomi. Foto: Sacharias Källdén

Unga bostadsrättsägare har dålig koll på föreningens ekonomi

Mycket få unga bostadsrättsägare anser sig ha full koll på föreningens ekonomi, och hur det kan påverka den privata ekonomin. Det visar siffror från en ny rapport.

  • Publicerad 17:00, 17 jul 2021

Det är Sveriges Bostadsrättscenrum, SBC, som sammanställt Sveriges Bostadsrättsrapport 2021.

Enligt rapporten är det inte en särskilt stor andel som oroar sig över föreningens ekonomi, endast var fjärde svarande uppger att de känner en oro. De största orosmomenten uppges då vara oväntade kostader och avgiftshöjningar.

Åldern spelar roll

Men det är långt ifrån alla som har koll på föreningens ekonomi. Stora skillnader råder mellan åldersgrupperna, visar rapporten.

Hos den äldre generationen, åldrarna 51–65, uppger 63 procent att de anser sig ha koll på föreningens ekonomi i mycket hög grad. I åldrarna 18–30 år låg samma siffra på blygsamma 39 procent.

Det är också hos den yngre generationen som avsaknaden av insikt i förenings ekonomi är som allra störst. Var fjärde svarande mellan 18-30 år har nämligen uppgett att de helt saknar koll eller har det endast i en liten utsträckning.

– Vi vet av erfarenhet att många har bra koll på föreningens ekonomi i samband med ett bostadsköp, men att intresset för det dalar kraftig när man väl flyttat in. Som bostadsrättsägare är detta viktigt bland annat eftersom föreningens lån kan bidra till stora förändringar vid eventuella ränteökningar, säger Markus Pålsson, affärsområdeschef ekonomisk förvaltning på SBC.