En ny undersökning har tagit reda på länsbornas attityder till byggande. Foto: Matilda Klar

Undersökning: Två av tre i Tyresö vill inte ha fler grannar

Tyresö är en av de kommuner i länet där motståndet är som störst mot befolkningsökning i närområdet. Detta enligt en ny undersökning.

  • Publicerad 16:59, 11 dec 2019

75 procent i Stockholms län vill att det byggs fler bostäder i länet men det är inte så många som vill att det byggs där de själva bor. Detta enligt en färsk medborgarundersökning som länsstyrelsen har gjort.

– Befolkningsökningen och byggandet har påverkat länet enormt mycket, det här är första gången vi frågar om invånarnas attityder till det, säger Gunhild Graseman, analytiker på länsstyrelsen till DN som var först med att rapportera om undersökningen.

Lidingöborna mest skeptiska

Lidingö är den kommun i länet där befolkningen är mest skeptisk mot befolkningsökning i närområdet, enligt undersökningen som har ställt frågan ”Jag ser gärna att befolkningen ökar i mitt närområdet”.

71 procent av de Lidingöbor som svarat tycker att det påståendet stämmer mycket eller ganska dåligt. Det är den högsta andelen i länet.

Tyresö kommer inte långt därefter. Här är andelen 65 procent, vilket är näst högst i länet. Två andra kommuner – Vaxholm och Ekerö – landar på samma siffra och flera andra kommuner kort därefter.

I länet är motsvarande siffra 55 procent.

– Det är bara 18 procent som är emot att det byggs fler bostäder i länet. En majoritet är också för att det byggs i den egna kommunen men när det gäller byggande i det egna närområdet är det lika vanligt att man är positiv som negativ, säger Gunhild Graseman till DN, om resultatet generellt i länet.