Foto: Oliver Lindkvist

Underkänt för Värmdö och Nacka

Många kommuner har svårt att klara mottagandet av hela antalet nyanlända som anvisats enligt den nya bosättningslagen. Överklagade detaljplaner och långa handläggningstider är några anledningar. Nu lovar minister Ylva Johansson (S) en ny lag som ska underlätta.

  • Publicerad 11:22, 27 jan 2017

Snart ett år har gått sedan den nya bosättningslagen, som ger kommuner ansvar att ordna boende till nyanlända, trädde i kraft.

Trots det började många kommuner inte att bygga förrän sent under hösten och många kommuner klarade inte att ta emot det antalet nyanlända personer som anvisats förra året.

Ett krångligt och byråkratiskt arbete med detaljplaner som överklagas och långa handläggningstider hos länsstyrelsen gör att det är svårt att bygga nytt och har gjort att många kommuner hyr hotellrum och köper bostadsrätter till nyanlända.

Men nu ska det bli lättare att bygga snabbt, lovar arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S).

– En ny lag är på gång under våren som bidrar till att lagreglera hur man kan göra tillfälliga bygglov och bygga modulbostäder. Det är vad vi gör när det gäller lagstiftningen. När det gäller handläggning på länsstyrelserna ska handläggarna få utbildning så att de kan och vågar agera så snabbt och smidigt som möjligt, säger hon.

I Tyresö, en av de sämsta kommunerna i landet på att ta emot nyanlända, har styrande politiker sagt att det inte är aktuellt att ta emot nyanlända om det betyder att de tvingas bo i modulhus eller gymnastiksalar.

I moderatstyrda Täby och Ekerö har politikerna helt enkelt vägrat att ta emot fler nyanlända och senast i oktober förra året skickade 23 moderata kommunalråd och oppositionsråd i Stockholms län ett gemensamt brev till regeringen där de krävde att mottagandet bromsas.

Trots det hoppas Ylva Johansson att sanktioner för kommuner som vägrar ta emot fler nyanlända inte ska behövas 2017.

– Nu tar alla sitt ansvar, det ser ut som att alla nyanlända kommer att tas emot. Kommunerna anstränger sig verkligen, säger hon.

En stor del av kritiken från kommunerna har varit att regeringen lagt ansvaret för de nyanlända helt på kommunerna och struntat i om det gått att ordna boende eller inte. Ylva Johansson håller inte med.

– Fördelningen var extremt ojämn förut och till exempel Botkyrka tog ett enormt ansvar. Nu har vi en anvisningslag som gör att vi fördelar ansvaret rättvist och vi har tillfört stora belopp till kommunerna för att de ska klara av anvisningstalen.

Värmdö: Jakt på privata uthyrare

Värmdö tog emot 69 av 141 planerade nyanlända personer förra året, med hjälp av omdebatterade modulhus uppförda i sista stund. Nu söker kommunen privatpersoner som är villiga att hyra ut sommarstugan, lägenheten eller delar av villan för att klara att ta emot de 216 personer som kommer 2017.

Men Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande, hoppas att kommunen kan få ta emot färre än så och har tackat ja till länsstyrelsens förfrågan om att få revidera anvisningstalet.

– Vi lyckades inte ens ta emot de vi skulle ta emot, det har varit svårt och nu ska vi hitta ytterligare platser för 216 personer att bo på. Därför tycker vi att det är realistiskt att ansöka om att få ta emot ett färre antal, säger hon.

Enligt Deshira Flankör är kommunens nya hållning att vara transparenta i byggandet av modulhus, vars placering tidigare har varit hemlig.

– Det här är en stor sak för många människor och förändringar skapar rädsla. Det måste man förbereda omgivningen på och jag tror på att man vinner på transparens.

Nacka: ”Vi ska bygga småskaligt”

Köp av bostadsrätter, nya modulhus, hyra rum av privatpersoner.

Så löstes bostadsfrågan för de nyanlända som kommunplacerats i Nacka 2016.

– Vi har lagt ned ett intensivt arbete och jättemycket tid och kraft, säger kommunalrådet Mats Gerdau (M).

Nacka hade kravet på sig att ordna med bostad åt 366 nyanlända. Kommunen lyckades att skaka fram bostad åt 267 stycken. Att 99 blev utan, kommenterar  Mats Gerdau:

– Det flaggade vi för från början, redan för ett år sedan. De flesta andra kommuner har stuckit huvudet i sanden, vi har varit schysta och talat om som det är. Så många tomma lägen-heter finns inte.

2017 behöver Nacka, enligt Mats Gerdau, troligen köpa fler bostadsrätter, bygga fler modulhus, och även hyra -hotellrum.

När det gäller att integrera kommunplacerade nyanlända, säger han:

– Vi vill bygga småskaligt, inte som i Stockholm och Göteborg som bygger bostadshus åt flera hundra nyanlända.

Så gick det för grannkommunerna

Tyresö: Ska bara ikapp 2018

Tyresö anvisades 170 nyanlända under 2016, men lyckades bara ta emot 47. Det gjorde kommunen till en av de sämsta i landet på mottagande under 2016. Majoriteten av de 47 har fått boende i allmännyttiga Tyresö bostäder, resterande hyr hos privatpersoner.

Tyresö kommun har nu tagit fram en treårsplan och räknar med att kunna vara ikapp år 2018. Under 2017 ska kommunen lösa situationen genom fler lägenheter, men också genom att bygga två modulhus. Detta trots motstånd från kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M), som menar att den typen av boende inte gynnar integrationen.

– Det viktigaste är att vi har en väl fungerande integration med fokus på språk och jobb, och på det området är Tyresö historiskt bra vilket syns i mycket låg arbetslöshet och mycket låga siffror för försörjningsstöd, säger Fredrik Saweståhl.

Enligt honom är Tyresö kommun en av Sveriges bästa på att ta hand om de nyanlända som de faktiskt tar emot.

Huddinge: 180 bostäder planeras

Av de 321 nyanlända som anvisats under 2016 lyckades kommunen ordna med bostad till 236. Av dem var 76 singelhushåll vilka fick korridorboende på vandrarhem eller på jourhotell.

Resterande var 37 familjer som fick andrahandskontrakt på lägenheter genom det kommunala bostadsbolaget Huge.

Under hösten 2016 utsågs tomter i bostadsområden att placera modul-bostäder på. Det möttes av protester från grannar, och kommunen backade.

Nu är i planen att under våren bygga modulhus på en åker i Glömsta. Gamla rättspsyk i Flemingsberg ska också byggas om till korridor-boende lik-
som en kontorslokal i Länna industriområde. Totalt rör det sig om 180 bostäder.

– Vi får vara nöjda med att vi har lyckats ta emot så många som vi har gjort. Även om ambitionen var att klara att ta emot fler, så var det inte realistiskt. Nu har vi gjort flera rekryteringar och har en organisation för det här, säger kommundirektör Vesna Jovic.

Huddinge kommun räknar med att klara de 417 som är anvisade 2017, men har ansökt om att få ta emot färre.

Haninge: Nya projekt försenade

Haninge lyckades bara ta emot 166 av 253 anvisade med uppehållstillstånd 2016. Ytterligare 29 nyanlända får dock boende nu, precis efter årsskiftet.

En anledning till att man missar -målet är förseningar i en del nyproduktionsprojekt.

Drygt var tredje har fått boende i modulbostäder eller villavagn och nästan var tredje nyanländ har fått boende genom att hyra från privatpersoner i Haninge, vilket är en hög siffra i jämförelse med grannkommunerna.

Resterande bor i korridorboende eller i lägenheter från allmännyttan.

– Det är roligt att det gått bra med privatspåret. Men det är jättesvårt att veta varför det gått bra, jag vet inte hur de andra kommunerna jobbar, säger
Haninges kommundirektör Bengt Svenander.

Haninge har anvisats 359 nyanlända för 2017, och kommunen ska under året se över verktygen i mottagandet. Klart är att privatspåret, där privatpersoner öppnar upp för att ta emot nyanlända som inneboende, har varit lyckat och det tros kunna hjälpa till mer.

Hela listan: Så mycket får din kommun av flyktingmiljarderna

Fakta

Så säger lagen

Trädde i kraft i mars 2016. Omfattar nyanlända som är klara med asylprocessen och fått uppehållstillstånd.

Kommunen bistår med bostad i två år, där den boende själv betalar hyran. Därefter ordnar var och en eget boende.

Fördelningen baseras på förutsättningar när det gäller arbetsmarknad och befolkningsstorlek. Man tittar också på det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn samt omfattningen av asylsökande i kommunen.

Samtliga kommuner i länet har ansökt till länsstyrelsen om att få ta emot färre antal nyanlända under 2017 än vad som har anvisats.
Besked väntas inom kort.

Källa:  Regeringen och länsstyrelsen
Visa merVisa mindre