Ulvsundavägen kan stängas av i sommar

Två av tre körfält längs Ulvsundavägen kan stängas av 1 juni – 31 augusti. Anledningen är att gång- och cykelbanan ska breddas.

  • Publicerad 09:49, 30 maj 2018

En bredare, och dubbelriktad, gång- och cykelbana byggs just nu längs Ulvsundavägen mellan Ulvsundaplan och Kvarnbacksvägen. Under sommaren kommer arbetet med att bredda gång-och cykelbanan även mellan infarten till Bromma flygplats och Köpsvängen, att börja.

Man ska även tillgänglighetsanpassa korsningar för att de ska bli säkrare för gående och cyklister, och flera busshållplatser ska få en bättre utformning. Även belysningen längs vägen ska förbättras.

Arbetet har redan påbörjats, men kommer att pågå till sista oktober. Från och med på fredag, 1 juni till 31 augusti kan två av tre körfält därför behöva stängas av.

Fler vägar än så kommer dock att stängas av i sommar. Här listar vi platserna du ska undvika: